Český hudební slovník osob a institucí

České dechové kvinteto 1)

Charakteristika: Komorní soubor

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1926
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1929

České dechové kvinteto 1), komorní soubor.

Bylo založeno koncem roku 1926, zaniklo roku 1929. Tvořili je: Václav Vosecký (flétna), Bohumil Šmíd (hoboj), Fran­tišek Zítek (klarinet), Jan Honka (fagot), Josef Schwarz (lesní roh). V repertoáru mimo jiné dechový kvintet Josefa Bohuslava Foerstra, Jiřího Julia Fialy, Antonína Rejchy a dalších.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.

II. Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze (Praha 1936).

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006