Český hudební slovník osob a institucí

Marek, Jan Jindřich

(Jan z Hvězdy)
Charakteristika: Autor zhudebňovaných textů

Datum narození/zahájení aktivity: 4.11.1803
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 3.11.1853

Marek, Jan Jindřich (pseud. Jan z Hvězdy), obrozenský literát a autor zhudebňovaných textů,  narozen 4. 11. 1803, Liblín (na Plzeňsku), zemřel 3. 11. 1853, Kralovice.
 
Autor slavného podkladu Smetanovy České písně. Báseň, napsaná v Kozojedech u Plzně, vyšla v Květech 26. 3. 1840 (Spisů svazek II.). Smetana skládal tento text dvakrát, jako mužský sbor (1860) a jako kantátu (1868–78). Vedle něho zhudebnili jej Anonym, František Franc, Josef Leopold Zvonař a Emanuel Vašák. Z jiných jeho básní byly zhudebněny Jarní, Ranní a zvláště Večerní. Nejvíce sborů a písní najdeme v probuzenském Věnci – 12, ve Zvonařově Va­rytě a lyře – 18 a v jičínských Českých zpěvech – 19. O rusofilství svědčí častěji skládaný Kozácký pochod (Josef Leopold Zvonař, Josef Věnceslav Soukup, Antonín Vánkomil Maloch, Karel Emanuel Macan). Po roce 1860 sahali skladate­lé k Markovým veršům jen výjímečně.

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006