Český hudební slovník osob a institucí

Simonides, Jan Montanus

Charakteristika: skladatel, kantor

Datum narození/zahájení aktivity: 1530-40
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.12.1587

Simonides, Jan Montanus, hudební skladatel a kantor, narozen mezi lety 1530–40, Kutná Hora, zemřel 25. 12. 1587, tamtéž.

 

Jan Montanus Simonides se narodil v Kutné Hoře, kde také prožil celý život, avšak rok jeho narození není znám. Působil jako kantor městské latinské školy a staral se o hudbu na kůru chrámu sv. Barbory. O věhlasu, který si Simonides během svého života získal, svědčí zařazení jedné šestihlasé skladby do sbírky Epithalamia in honorem nuptiarum Wenceslai Placelii z roku 1577, stejně jako oslavný latinský nekrolog Epitaphium Viri pietate et doctrina eximii Joannis Simonidae, který vyšel tiskem u Jiřího Nigrina roku 1588 a jehož autorem byl kutnohorský farář Jacob Melisseus Krtenus. Jeho kompletní znění cituje ve svém slovníku Johann Gottfried Dlabacz.

Simonidova díla reprezentují polyfonní tvorbu českých utrakvistů druhé poloviny 16. století a ve své době byla velmi oblíbena zejména mezi literátskými bratrstvy, jimž také byla určena. Dnes je známo 24 kompozic, z nichž se však kompletní dochovala pouze skladba Aurea luce, zaznamenaná v rukopisu z českokrumlovské kaplanské knihovny. Dále se jedná o fragmenty latinských mší a motet s českými i latinskými texty. U moteta Quem vidistis pastores z roku 1574 se dochovala dedikace kutnohorskému primátorovi Mikuláši Vodňanskému z Čazarova.


Dílo:

Duchovní skladby

4 mše

Magnificat

Moteta „Quem vidistis pastores“, „Otče od věčnosti“, „Bože, jenž jsi na výsosti“, „Bože Otče z veliké milosti“, „Maria Magdalene et altera Maria“, „Aurea luce“ a další.

Literatura:

I. Lexika

Dlabacz.

ČSHS.

 

II. Ostatní

Horyna, Martin: XXII Hymniquatuor et quinque vocum 1540-1600 (České Budějovice 2000).

Horyna, Martin: Česká reformace a hudba. Studie o bohoslužebném zpěvu českých nekatolických církví v období 1420-1620 (in: Hudební věda 48/1, 2011, s. 5-40).

 

http://cantica.kh.cz/grad/skladatele.html

 

Lukáš Michael Vytlačil


Datum poslední změny: 5.5.2016