Český hudební slovník osob a institucí

Profily českých hudebníků

Charakteristika: Knižní edice

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1941
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1948

Profily českých hudebníků, sbírka monogra­fií a životě a díle českých, převážně soudobých skladatelů, 1941–1948.
 
Vydávala Hudební matice v Praze, celkem osm svazků: 1. Mirko Očad­lík: K. B. Jirák (1941); 2. Hubert Doležil: Boleslav Vomáčka (1941); 3. Josef Plavec: Otakar Jeremiáš (1943); 4. Ludvík Kundera: Jaroslav Kvapil (1944); 5. Jiří Dostál: Jaroslav Křička (1944); 8. Leoš Firkuš­ný: Vilém Petrželka (1946); 7. Otakar Šourek: Rudolf Karel (1947); 8. Cyril Sychra: Karel Stecker (1948).

Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006