Český hudební slovník osob a institucí

Maisler, František 2)

Charakteristika: Violoncellista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 2.1.1878
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 19.3.1960

Maisler, František 2), violoncellista a skladatel, narozen 2. 1. 1878, Praha, zemřel 19. 3. 1960, tamtéž.
 
Syn houslisty Františka Maislera a operní pěvkyně Emy Maislerové. Od sedmi let se učil se hře klavír u E. Hilkena, studoval v Praze šest tříd akademického gymnázia a konzervatoř (violoncello 1894–99 u Hanuše Wihana, absolvoval u Jana Buriana, skladbu u Karla Steckra). Violoncellista filharmonie ve Lvově (od 1902), České filharmonie a filharmonie i Velké opery ve Varšavě, sbormistr a 2. kapelník opery v Plzni (1906–09), kapelník v Kovně v Rusku (1909–18). Po převratu trvale v Praze učitel hudby, korepetitor a kapelník biografu Klubu pensistů Národního divadla na Slovanech (do 1931). Upravoval skladby českých klasiků. Za studií na konzervatoři na­psal cyklus písní Chvilky rozmaru a Sonátu pro housle a klavír.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006