Český hudební slovník osob a institucí

Slovanské melodie

Charakteristika: Sbírka skladeb pro harmonium

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1897
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1902

Slovanské melodie, sbírka skladeb pro harmonium, 1897–1902.
 
Cenná moravská sbírka téměř čtyřiceti skla­deb, většinou českých skladatelů, vyšlo celkem šest svazků v letech 1897–1902 v redakci Emila Koláře v Ivančicích u Brna, nákladem Josefa Vávry tamtéž (do 1900, potom redaktora), tiskl Šašek a Frgal ve Velkém Mezi­říčí. Slovanský a lidový zřetel patrný v uvedení směsi Dargomyžského opery Rusalka (Josef Přibík, 1897), Havlasovy Polské rapsódie (1898) a četných úprav moravských a slovenských pís­ní. V 5. a 6. svazku (1901, 1902) vyšlo pět skla­deb z Janáčkova cyklu Po zarostlém chodníčku.


Literatura:

ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 24.2.2006