Český hudební slovník osob a institucí

Mühlbach, Václav

Charakteristika: Skladatel

Datum narození/zahájení aktivity: 31.10.1894
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 25.7.1931

Mühlbach, Václav, skladatel, narozen 31. 10. 1894, Praha, zemřel 25. 7. 1931, tamtéž.
 
Studoval reálku a skladbu na pražské konzervatoři (1914–16). Kapelník v divadle Deklarace (za ředitele Drahoše Želenského) a v Tylově divadle v Praze (za ředitele Stanislava Langra). Vedl vlastní divadelní společnost, s níž hrál několik let na venkově. Učitel zpěvu na dívčím gymnáziu a na reálce v Praze (od 1927 do smrti). Psal písně a popěvky (něco vy­dal Barvitius, píseň Matka vydal Josef Šváb-Malostranský). Kromě toho Slavnostní pochod pro velký orchestr a Slavnostní kantáta (V. Moser). Autor padeásti operet, z nichž některé byly provedeny českými krajanskými spolky ve Vídni, Jugoslávii a Americe. Úspěšné byly operety Fanynka z údolí, Láska vítězí, Tonča s Emou do vdavek se ženou, Krajánek Ho­landr, Kněžna Madla, Naše Anči ráda tančí.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Sborník na paměť 125 let konservatoře hudby v Praze (Praha 1936).
Pacák, Luděk: Opereta (Praha 1946).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 20.2.2006