Český hudební slovník osob a institucí

Lutz, Anton 1)

Charakteristika: Výrobce hudebních nástrojů

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1815
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1897

Lutz, Anton, výrobce hudebních nástrojů, narozen 1815, Schönbach, zemřel 1897, Vídeň.
 
Otec houslaře Ignaze Lutze. V letech 1828–1832 se vyučil houslařem u svého otce Floriana Lutze v Schönbachu. V letech 1832–1859 pracoval jako tovaryš u různých houslařů. Roku 1843 se mu narodil v Schönbachu syn Ignaz, kterého v letech 1856–1859 v Schönbachu vyučil. V roce 1859 založil ve Vídni firmu "A. Lutz & Comp. Wien", kde se prodávaly většinou schönbašské a kraslické nástroje dobré jakosti. Ve Vídni vyučil své dva bratry Johanna a Vinzenze. V roce 1859 se oženil se sestrou houslaře Ignaze Sandnera. Roku 1872 předváděl na Moskevské polytechnické výstavě v Moskvě housle, citeru a violoncello. Jeho nástroje tam byly oceněny poměrně vysokými částkami. V roce 1880 založil filiálku firmy v Brně.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 80).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 95–97).
Keller, Jindřich: Čeští hudební nástrojaři v Rusku (Sborník Národního muzea v Praze XXXIII, řada A, 1979, s. 30)
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 3.12.2003