Český hudební slovník osob a institucí

Bolelucký, Matěj Benedikt

Charakteristika: Historický spisovatel

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1630
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.5.1690

Bolelucký, Matěj Benedikt, historický spisovatel, narozen roku 1630, Mnichovo Hradiště, zemřel 17. 5. 1690, Praha.

Vystudoval gymnázium v Jindřichově Hradci (1646–50) a poté filozofii u jezuitů v pražském Klementinu. Již tehdy za studentských let navázal styky s Bohuslavem Balbínem, Tomášem Pešinou z Čechorodu (s ním se znal již z hradeckého gymnázia) a dalšími českými vlastenci. Od roku 1663 byl farářem u sv. Vojtěcha v Praze na Novém Městě. V životopise svatého Vojtěcha otiskl neúplně traktát Jana z Holešova (z roku 1397) o písni Hospodine, pomiluj ny a také nejstarší nápěv této písně. V knize Rosa bohemica (viz níže) byla vydána poprvé tiskem píseň ke sv. Václavu, knihu vytiskl Urban Goliaš v Praze roku 1668.


Dílo:

Rosa bohemica sive Vita sancti Woytiechi. Pars altera: Hymnus S. Woytiechi (Praga 1668, s. 30–57).

Literatura:

I. Lexika

ČSHS (Bohumír Štědroň).

II. Ostatní

Konrád, Karel: Dějiny posvátného zpěvu staročeského (s. 27–53).

Nejedlý, Zdeněk: Dějiny husitského zpěvu I. (Praha 1954).

Jakubec, Jan: Dějiny literatury české I. (Praha 1929).

Perlík, Romuald Rudolf: Chorál Svatováclavský (Hudba a škola 2, 1929–30, č. 1, s. 2–9).

Kateřina Hnátová


Datum poslední změny: 21.1.2012