Český hudební slovník osob a institucí

Preisler, František 1)

Charakteristika: Ředitel kůru a kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 5.5.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.6.1945

Preisler, František 1), ředitel kůru a kapelník, narozen 5. 5. 1886, Polička, zemřel 6. 6. 1945, Česká Třebová.
 
Syn ředitele kůru, na pražské varhanické škole studoval v letech 1901–05, byl v Poličce učitelem hudby, sbormistrem zpěváckého spol­ku Kolár, dirigent Mládenecké kapely, ředitel kůru v Nových Dvorech u Kutné Hory na panství hraběte Chotka a nakonec ředitel měst­ské hudby a kůru v České Třebové. Tam založil a řídil hudební spolek Filharmonia (později změněný na pěvecko-hudební spolek Sme­tana), s kterým provedl Smetanův cyklus Má vlast, Dvořákovy Slovanské tance a jiné. Autor drobných skladeb a úprav.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Česká Třebová (Pardubice 1934).
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 23.2.2006