Český hudební slovník osob a institucí

Janke, Zikmund

(Dvorský)
Charakteristika: Lékař, spisovatel, hudební publicista

Datum narození/zahájení aktivity: 24.2.1865
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 22.12.1918

Janke, Zikmund (pseud. Dvorský),lékař, spisovatel, hudební publicista, narozen 24. 2. 1865, Dvůr Králové, zemřel 22. 12. 1918, Praha.

Promoval na Univerzitě Karlově (MUDr., odborný lékař chorob krčních, ušních, nosních a pro vady řeči), pracoval v Ostředku u Trhové Kamenice, trvale od 1899 v Praze. Hudebního dění se zúčastnil jako člen smíchovského pěveckého spolku Lukes, jako člen výboru Pěvecké obce české (1903, místostarosta 1905), jako jeden z hlavních organizátorů I. hudebního a pěveckého festivalu v Praze (1903–04), redaktor Věstníku pěveckého a hudebního (8, 1903 až 17, 1912) a Kalendáře pěvectva českoslovanského. Do věstníku přispíval kritikami, životopisy, nekrology, soupisy skladeb, pojednáními o organizačních apod. otázkách, zejména se věnoval problematice související s jeho lékařskou specializací. Některé příspěvky vycházely znovu v dalších ročnících: Když chraptíme (49, 1945, s. 74), Zpěváci a indisposice (50, 1946, s. 158), Něco o  lidském hlasu (52, 1948, s. 160). V Hudební revui (12, 1919, s. 168) vyšel článek O mutaci hlasové. Ke své problematice publikoval odborné knihy, mimo jiné Vady řeči a jak se jich chrániti (Praha 1900), Praktická cvičebnice a čítanka pro koktavé (Praha 1906), O rýmě, chrapotu a kašli (Praha 1907), Léčivá moc vod Luhačovských (Praha 1908); o hlasové hygieně přednášel i v různých hudebnických kurzech atp.

V muzikologické literatuře (Bohumír Štědroň a další) je připomínána jeho spoluúčast na vzniku libreta k opeře Leoše Janáčka Výlet pana Broučka na Měsíc (spolu se skladatelem, Karlem Maškem, Františkem Gellnerem, F. S. Procházkou, Jiřím Mahenem, Viktorem Dykem, Maxem Brodem). S Janáčkem se stýkal během svých letních působení v lázních Luhačovice, kde se mimo jiné zasloužil o stavbu divadla (1907–08); s Luhačovicemi jsou spjaty i některé z jeho početných literárních děl (hra Amandka a Aloiska, sbírka básní Plovoucí oblaka).


Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
Ottova encyklopedie obecných vědomostí.

II. Ostatní
Rektory, Artuš: Korespondence Leoše Janáčka s libretisty Výletů Broučkových (Janáčkův
archiv sv. 5, Praha 1950).
Janovská, Bohumila: Český lázeňský lékař MUDr. Zikmund Janke (Acta Musealia 5, 2005,
č. 1–2, s. 99–105; s bibliografií).

Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 4.7.2008