Český hudební slovník osob a institucí

Habermann, Matouš

Charakteristika: Skladatel


Habermann, Matouš, skladatel.

Žil ve druhé polovině 18. století v Praze. Zván také „il figlio". Pravděpodobně syn skladatele Františka Václava Habermanna. Studoval na malostranském gymnáziu (třídu poezie roku 1769). Pak jeho stopa zcela mizí. Salve Regina se dochovalo v Praze na Slupi, něco v Oseku.

Literatura:

PHSN.
ČSHS.

Petr Macek


Datum poslední změny: 15.2.2006