Český hudební slovník osob a institucí

Böhm, Richard Milan

(Milan René Böhm)
Charakteristika: Barytonista

Datum narození/zahájení aktivity: 11.10.1886
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 6.4.1961

Böhm, Richard Milan (pseud. René Milan Böhm), barytonista, narozen 11. 10. 1886, Praha, zemřel 6. 4. 1961, tamtéž.
 
Bratr kontrabasisty Pravoslava Leona Böhma. Studoval u Konrada Wallersteina, byl angažován Františkem Neumannem do Brna, odkud odešel v roce 1923 do Slovenského národného divadla. S Oskarem Nedbalem se zúčastnil zájezdu bratislavské opery do Španělska (1924).

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hoza, Štefan: Opera na Slovensku (Martin 1953).
 
Petr Macek

Datum poslední změny: 27.1.2006