Český hudební slovník osob a institucí

Musilová, Ella

(Kreslová)
Charakteristika: Zpěvačka

Datum narození/zahájení aktivity: 20.4.1889
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 10.11.1970

Musilová, Ella (prov. Kreslová), sopranistka, narozena 20. 4. 1889, Pardubice, zemřela  10. 11. 1970, Praha.
 
Hudební vzdělání získala u Josefa Branžovského v Plzni v letech 1907 až 1910 a u Doubravky Branbergerové v Praze (1927/30). Krátce působila v plzeňské opeře (1910/11), poté se vě­novala výhradně koncertní činnosti ve spolu­práci s Jindřichem Jindřichem v Plzni a Josefem Kličkou v Praze. Propagátorka lidové písně, zvláště chodské, s oblibou zpívala Jindřichovy písně. Je jí věnován cyklus písní Josefa Kličky.


Literatura:

PHSN.
ČSHS.
 
Petr Macek


Datum poslední změny: 20.2.2006