Český hudební slovník osob a institucí

Bureš, Alois

(Buresch)
Charakteristika: Vojenský kapelník

Datum narození/zahájení aktivity: 14.11.1879
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 24.4.1919

Bureš, Alois (Buresch), vojenský kapelník, narozen 14. 11. 1879, Vinařice, zemřel 24. 4. 1919, Kladno.
 
Studoval hru na flétnu na pražské konzervatoři (1893–97), po absolutoriu nastoupil jako dobrovolník k hudbě pěšího pluku 43 v Temešváru (1897) a ve Vídni (1899). Od roku 1903 u stejného orchestru ukončil službu plukovního bubeníka a stal se kapelníkem. Počátkem roku 1919 působil jako kapelník posádkové hudby v Jihlavě. Jeho uměleckou činnost ukončila předčasná smrt.

Literatura:

I. Lexika
ČSHS.
 
II. Ostatní
Branberger, Jan: Konzervatoř hudby v Praze 1811–1911 (Praha 1911).
Rathner, Fritz: Die bewaffnete Macht Österreichs-Ungarn 1618–1918 in ihren Märschen (Kierspe 1983).
Marosi, László: Két évszázad katonazenéje magyarországon (Budapest 1994).

Archiválie:

Vojenský historický archiv Praha (personální listy).
Mitglieder des Militärkapellmeister-Pensionsvereines, Personalakt, Grund Buch 4/72 (Oesterreichisches Kriegsarchiv Wien).
Soukromý archiv Bohumila Peška.
 
Bohumil Pešek –  Eva Vičarová
Datum poslední změny: 20.1.2009