Český hudební slovník osob a institucí

Prychoďko, Andrij

(Ondřej)
Charakteristika: Klavírista

Datum narození/zahájení aktivity: 30.4.1912
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 2.11.1988

Prychoďko, Andrij (Ondřej), klavírista, narozen 30. 4. 1912, Kamenec-Podolský (Chmelnická oblast, Ukrajina), zemřel 2. 11. 1988, Praha.

 


Byl synem sbormistra Oleksy Prychoďka, meziválečného emigranta z Ukrajiny do Československa. Po studiích na reálném gymnáziu v Užhorodu a Mukačevu, kde po odchodu z vlasti působil jeho otec, studoval hru na klavír na pražské konzervatoři u Josefa Procházky (1931–37) a následně mistrovskou školu u Viléma Kurze (1937–40). Zároveň se vzdělával na Karlově univerzitě v oboru Moderní filologie a Hudební věda (1931–36). Roku 1947 zde obhájil disertaci Princip kontrastu v Chopinových mazurkách a získal titul PhDr. Od roku 1936 učil na Československé obchodní akademii, kde v letech 1945–55 vedl pěvecký sbor. Po roce 1952 působil také jako lektor klavírní hry na pedagogické fakultě pražské univerzity a od roku 1959 učil v Praze na Vysoké škole pedagogické. Vystupoval také jako koncertní klavírista; interpretoval zejména skladby období romantismu a díla impresionistického směru.


Literatura:

I. Lexika

ČSHS.

 


II. Ostatní

Hudební rozhledy, 42, 1988, č. 2, s. 72.

Bajgarová, Jitka – Šebesta, Josef: Ukrajinští studenti na pražské konzervatoři v období první Československé republiky 1918–1938 (Hudební věda, 43, 2006, č. 1, s. 39–58).

 


Petr Ch. Kalina

 


Stať vznikla s finanční podporou Grantového fondu děkana Filozofické fakulty MU pro rok 2010.


Datum poslední změny: 26.1.2011