Český hudební slovník osob a institucí

Mácha, Otakar 1)

Charakteristika: Violista

Datum narození/zahájení aktivity: 21.3.1872
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.9.1924

Mácha, Otakar 1), violista, narozen 21. 3. 1872, Biała (v Haliči), zemřel 17. 9. 1924, Praha.
 
Otec operního tenoristy Otakara Máchy a violoncellisty Jaromíra Máchy. Studoval na Mozarteu v Salcburku. Stal se houslistou brněnského Národního divadla (1893), ředitelem orchestru a koncertním mistrem v Celovci (od 1894), pak v Brně violista německého divadla a učitel hudební školy (1896), v Praze u německého divadla (od 1899), nakonec povolán Karlem Kovařovicem jako I. violista do Národního divadla, kde působil v letech 1900–1924. Zároveň působil jako učitel hry na violu a violu d´amour na pražské konzervatoři (1910–24.). Spoluúčinkoval s Českým kvartetem, účinkoval také na wagnerovských představeních v Bayreuthu (v letech 1908–1914) atd. Napsal menší skladby a úpravy zvláště pro violu d´amour.

Literatura:

I. Lexika
PHSN.
ČSHS.
 
II. Ostatní
Hudební věstník 1, 1908, s. 36.
Dalibor 40, 1923/24, s. 155.
Hudební výchova 5, 1924, s. 124.
Smetana 14, 1924, s. 94.
Národní a Stavovské divadlo II-1924/25, č. 6, 6.
 
Petr Macek
Datum poslední změny: 16.2.2006