Český hudební slovník osob a institucí

Časopis kapelníků zemí koruny české

Charakteristika: Hudební periodikum

Datum narození/zahájení aktivity: 0.0.1909
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 0.0.1910

Časopis kapelníků zemí koruny české, hudební periodikum vy­cházející měsíčně v Praze od 30. 5. 1909 do 1. 4. 1910.

Vydavatelem časopisu bylo Společenstvo ka­pelníků v Praze, odpovědný redaktor František Mizera. Vedle článků stavovsko-živnostenských přinášel list programové náměty a stručné časové glosy. Ohlášené další vydávání se neuskutečnilo.

Literatura:

ČSHS.

Petr Macek
Datum poslední změny: 2.2.2006