Český hudební slovník osob a institucí

Musil, Čestmír

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity: 12.12.1913
Datum úmrtí/ukončení aktivity: 17.8.2001

Musil, Čestmír, houslař, narozen 12. 12. 1913, Kyšperk (nyní Letohrad), zemřel 17. 8 2001, místo úmrtí nezjištěno.

Syn Jana Musila, houslaře a řezbáře. V letech 1929–1931 se vyučil v Schönbachu na tamní houslařské škole. V letech 1931–1933 pracoval v Justově hudebním závodě v Přerově. 1934–1937 pracoval u houslaře Františka Kříže v Praze. V roce 1937 se osamostatnil v jeho dílně, kterou po odchodu Kříže do Olomouce převzal. V roce 1959 se stal členem Kruhu umělců houslařů. Jeho práce je ve všech směrech velice pečlivá. Nástroje postavené po roce 1955 nesou všechny osobité znaky jeho práce. Je uznáván jako vynikající znalec smyčcových nástrojů.

Literatura:

Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 84).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 137).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 154).

Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 16.11.2002