Slovník české hudební kultury 

Slovník české hudební kultury

Portál Centra hudební lexikografie při Ústavu hudební vědy

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
 
A B C Č D E F G H Ch I J K L M N
 
O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž  

» Vysoké nad Jizerou «

název severočeského města ležícího na úpatí Krkonoš. Ve 14. stol. tam již stával farní kostel, doba povýšení na město není přesně známa. V místě samém výrazně převládal český živel. V 19. stol. došlo k industrializaci okolí.

V městě i blízkém regionu existovala řada význačných kulturních aktivit. Dochovaná sbírka her se zpěvy svědčí o rozvoji ochotnického divadelnictví od počátku 19. stol., hudebniny z 18. - 20. stol. dokumentují čilé hudební aktivity, vrcholící na přelomu 19. a 20. stol. působností hudebního a pěveckého spolku (sbormistr J. Zajíček). Z Vysocka pochází i řada rukopisných zpěvníků (mj. 2 sborníky spiristických písní s nápěvy). Lidovou a pololidovou tvorbu reprezentují zvl. krkonošské koledy (sběratelsky je zachycoval již J. Zajíček).

V blízkosti se nalézá horská ves Sklenařice, proslulá jako rodiště kantora a houslaře V. Metelky (n. 1807) a jeho pokračovatelů, významných houslařů F. Špidlena a J. Vitačka (oba se uplatnili zvl. v Rusku). Severně od Vysokého nad Jizerou leží horská ves Paseky nad Jizerou, „Pozdětín“ z Raisových Zapadlých vlastenců. Paseky se staly dlouhodobým působištěm V. Metelky, který tam organizoval provoz divadla i kapely. Po ukončení činnosti na škole (1847) se Metelka věnoval nástrojařství a stal se zakladatelem krkonošské houslařské školy. V Pasekách se narodili i Metelkovi synové, houslaři Josef a Václav, jakož i houslaři B. Patočka a J. A. Čermák. V. Metelka sám vynikl též jako autor koled.

Bibliografie
V. Metelka: Ze života zapadlého vlastence (P 1977). Vrkočová 1988. [LV]


 
© Webdesign tvorba WWW Firmadat