Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dauber, Dol

Tisk

(Dauber, Adolf)

Charakteristika: Houslista, leader orchestru a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:28.7.1894
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.9.1950
Text
Literatura

Dauber, Dol (vl. jm. Dauber, Adolf), houslista, leader orchestru, skladatel, narozen 28. 7. 1894, Mariánské Lázně, zemřel 15. 9. 1950, Praha.

Hru na housle studoval na hudební akademii v Bukurešti, jistý čas i u Otakara Ševčíka. Opustil dráhu houslového virtuosa a koncertního mistra (Bratislava a jinde) a od 20. let vedl vlastní salónní a taneční ansámbl, s nímž vystupoval v předních zábavních podnicích ve Vídni, Curychu, Mariánských Lázních, Karlových Varech, Praze apod. Jako oblíbený houslista nahrál řadu gramofonových desek s dobovou populární hudbou a vystoupil v několika českých filmech; napsal hudbu k filmům Krb bez ohně (zde mimo jiné waltz Ukolébavka), Klatovští dragouni, Umlčené rty. Za okupace se v Praze skrýval před rasovým útiskem, po 1945 se v nových poměrech se svým hudebním typem neprosadil. Ten lze charakterizovat jako salónní orchestr, který využíval inspirace z dobově chápaného jazzu (mimo jiné whitemanovského tzv. symfonického jazzu), a uplatňoval se v meziválečném lesklém kosmopolitním prostředí.
Literatura
I. Lexika
EJ.

II. Ostatní
Brousil, A. M.: Hudba v našem filmu (Praha 1948).
Dorůžka, Lubomír – Poledňák, Ivan: Československý jazz. Minulost a přítomnost (Praha 1967).
Kotek, Josef – Hořec, Jaromír: Kronika české synkopy I (Praha 1975).
Voldán, Jiří: Šli tři muzikanti (kapitola O komorním virtuosovi v kavárně, Praha 1970).

Josef Kotek – Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 12.11.2003