Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Schewerle, Johann

Tisk

(Schäferle)

Charakteristika: Houslař

Text
Literatura

Schewerle, Johann (psán též Schäferle), houslař, 1728–1769, Praha, zemřel po 1769, tamtéž.
 
Do Prahy přišel jako vyučený loutnař a houslař pravděpodobně z Augsburgu. Zde pracoval pravděpodobně spolu s houslařem Johannem Georgem Hellmerem u pražského houslaře Thomase Edlingera. 4. 6. 1731 získal měšťanství na Starém Městě Pražském. S manželkou Antonií Marií měli pět synů a čtyři dcery. Synovi Johannu Tadeasi byl kmotrem houslař Johann Georg Hellmer a dceři Anně Marii houslař Thomas Edlinger. Johann Schewerle byl virtuozem na loutnu a pro tento nástroj také komponoval. Některé jeho skladby dosud existují. V Praze měl dílnu postupně na třech místech. Jedny jeho housle jsou uloženy ve sbírce Národního muzea v Praze.
Literatura
Homolka, Eduard Emanuel: Životopisné zprávy o houslařích a loutnařích v Praze a okolí 1602–1896 (Praha 1896).
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 100).
Skokan, František: Svět houslí (Praha 1965, s. 145).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 160–161).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 26.1.2009