Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Degen, Milan

Tisk


Charakteristika: Tanečník, pedagog a publicista

Datum narození/zahájení aktivity:8.4.1945
Text
Degen, Milan, tanečník, pedagog a publicista, narozen 8. 4. 1945, Praha.
 
Maturoval 1963 na průmyslové škole elektrotechnické, v té době se již věnoval společenskému tanci a tap dance. V tanci (tap dance, jazzový tanec, kurs pro taneční mistry) byli jeho učiteli Frank Towen, Marta Aubrechtová, Ekinka Omelková, Zdeněk Dostál, Bohumil Augustin-Goden, Václav Brouček, Dušan Konečný, Dobromil Nováček, Jiří Ševčík, Jana Horská. V druhé polovině 60. let byl externím tanečníkem v pražských divadlech E. F. Buriana a Jiřího Wolkera, jako tap dancer vystupoval sporadicky a věnoval se spíše pedagogickému působení a taneční teorii. Od 80. let vedl kurzy tap dance v pražských kulturních domech, Tanečním studiu Andrea apod., ale spolupracoval i s mimopražskými Lidovými (dnes Základními) uměleckými školami; v současnosti vyučuje příležitostně. Od 70. let publikoval v časopisech Taneční listy (od prosince 1992 do konce 1993 jejich šéfredaktor), Zpravodaj ČSAST, Dance Expres, Národná osveta, Tap News a další, v současnosti v interních časopisech Klepadlo (viz heslo Zdeněk Pilecký) a Pivota. Samostatné publikace: Základní informace o stepu I, II  (Praha 1984, 1987, ÚKDŽ) a Tap dance (s Igorem Šablou, Bratislava 1993, Osvetové centrum); zpracoval i některá hesla pro publikaci Český taneční slovník (Divadelní ústav); připravuje encyklopedii a metodiku výuky tap dance a publikaci o historii společenského tance ve 20. století. Byl funkcionářem Českého svazu amatérského společenského tance, Českomoravského stepařského svazu, Svazu tanečních pedagogů, dnes je členem Českomoravské taneční organizace a Svazu učitelů tance Praha.
 
Ivan Poledňák
Datum poslední změny: 17.5.2003