Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Planý, Petr

Tisk


Charakteristika: varhaník, hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:31.5.1952
Text
DíloDiskografieLiteratura

Planý, Petr, varhaník a hudební pedagog, narozen 31. 5. 1952, Český Těšín.

V letech 1967–74 studoval hru na klavír na ostravské konzervatoři a pak 1979–83 na Hudební fakultě AMU v Praze (absolvent varhanního oddělení u Jiřiny Pokorné a postgraduálního studia hudební teorie u Karla Risingera). Své vzdělání završil na mistrovských kurzech v Paříži, Assisi a St. Bertrand de Comminges ve Francii. Od roku 1979 sedm let vyučoval na Lidové škole umění ve Vítkově. V roce 1986 přišel jako odborný asistent na katedru hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde dodnes vyučuje hře na klavír, varhany, improvizaci a hudební teorii (v r. 1999 se habilitoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně). Koncertoval doma i v zahraničí (Německo, Itálie, Francie, Velká Británie, Ostrov Man, Dánsko, USA, Japonsko, Baleáry, Rusko, Polsko, Slovensko), zasedal v porotách mezinárodních varhanních soutěží, přednášel a učil na mistrovských kurzech v USA (University of Michigan, Ann Arbor, 1991, 1996, 2003, University of Idaho, Boise, 1992), Japonsku (Nagoya, Kyoto, Tokio, 1992), Itálii (Atri, 2001), Rusku (Moskva, 2003). V letech 1999–2008 působil jako organolog Arcidiecése olomoucké, byl členem komise Ministerstva kultury v Praze pro udělování licencí k restaurování historických varhan a spolupracoval při dramaturgii Mezinárodního varhanního festivalu u sv. Mořice v Olomouci. Ve Smetanově síni Obecního domu v Praze provedl Widorovu Gotickou symfonii pro varhany (live nahrávka Českého rozhlasu).


Dílo

Dílo literární

Aspekty recepce hudební mluvy a pojetí improvizace na mimohudební náměty na ZUŠ (Olomouc 2014).

Diskografie

Grossmann, Jan: Petr – skála, kvintet pro varhany a smyčcové kvarteto (CD Duchovní skladby, 1987);

Olomoucké varhany u sv. Mořice – Petr Planý live (2000);

Olomoucké varhany a zvony (Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří, 2008).

Literatura

http://aix-lin.upol.cz/~plany/

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 1.2.2016