Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nelhýbl, Václav

Tisk


Charakteristika: Skladatel, dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:24.9.1919
Datum úmrtí/ukončení aktivity:22.3.1996
Text
DíloLiteratura

Nelhýbl, Václav, skladatel, dirigent a hudební pedagog, narozen 24. 9. 1919, Polanka nad Odrou, zemřel 22. 3. 1996, Scariton, Pensylvanie (Spojené státy americké).

 

Po maturitě na pražském gymnáziu (1937) studoval do uzavření českých vysokých škol na Univerzitě Karlově klasickou filologii a od roku 1940 na konzervatoři dirigování a kompozici u Františka Píchy. Od roku 1941 působil jako sbormistr Slávie, začal se uplatňovat skladatelsky i jako dirigent v pražském rozhlase. Po válce se vrátil ke studiu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity oboru muzikologie, v roce obdržel stipendium k pokračování studia hudební vědy ve Freiburgu ve Švýcarsku, kde zůstal i po únoru 1948. Ve Freiburgu dokončil a obhájil disertaci o moravské lidové písni a stal se lektorem hudební teorie. V letech 1950–57 byl hudebním ředitelem stanice Svobodná Evropa v Mnichově. Tehdy se také uplatňoval jako dirigent řady významných orchestrů (Vídeňští a Mnichovští filharmonici, orchestr Mozartea v Salzburku, ženevský Orchestre de le Suisse Romane a jiné). V listopadu 1957 přesídlil do Spojených států severoamerických (zde získal v roce 1962 státní občanství). Od té doby působil jako skladatel a dirigent hlavně studentských orchestrů na amerických univerzitách, kde byl pedagogicky činný v oborech hudební teorie, kompozice a dirigování (v 70. letech na příklad na University of Lowell v Massachusetts), ale též působil na školách v Kanadě, Mexiku i v Austrálii. Nelhýbl byl všestranným skladatelem, který napsal velké množství koncertních kompozic pro velké dechové orchestry, desítky děl symfonických, komorních, kantát, sborů, oper i baletů. Převážná část jeho skladatelského díla čítajícího na 380 děl vznikla v souvislosti s jeho více než třicetiletou úspěšnou pedagogickou prací. V souvislosti s ní mu udělily americké univerzity tři čestné doktoráty hudby a jeden doktorát humanitních věd.


Dílo

Dílo hudební (výběr):

 

Komorní skladby

Divertimento pro nonet (1941).

Dechový kvintet č. 1 (1948).

Smyčcový kvartet č. 1 (1949).

Dechový kvintet č. 2 (1958).

Dechový kvintet č. 3 (1960).

Smyčcový kvartet č. 2 (1962).

Variace pro harfu (1977).

Oratio č. 2 pro hoboj a smyčcové trio (1979).

 

Orchestrální a koncertantní skladby

Symfonické etudy (1949).

Sinfonietta concertante (1960).

Symphonic Requiem (Symfonické rekviem pro baryton a orchestr – 1965).

Polyphones (1972).

Polyfonické variace pro školní orchestr (1976).

Slovanský triptych (1976).

Koncert pro lesní roh a orchestr (1984).

 

Vokální skladby

Epitaf pro vojáka pro sólo a sbor (1964).

Cantata pacis pro 6 sólistů, sbor, dechy, bicí a varhany (1965).

Sine omine, Alleluia – Amen. Kantáta pro sólový kvartet, smíšený sbor, velký dechový ansámbl a symfonický orchestr (1968).

America Sings pro baryton, sbor a orchestr (1974).

Estample natalis – smíšený sbor (1976).

 

Hudebně dramatické skladby

Svatby, balet (1946).

Ve stínu lípy, balet (1946).

Kohout a kat, balet (1947).

Legend (Legenda), opera (1954).

Everyman (Obyčejný člověk), opera (1974).

The Station (Stanice), opera (1978).

Literatura

I. Lexika

ČSHS.

Barker´s Bibliographical Dictionary Musicians (New York 1978).

Grove, 1980, 2001.

MGG.

The New Grove Dictionary of American Music (London 1986).

Biografický slovník Slezska a severní Moravy 7 (Ostrava 1996).

 

II. Ostatní

Štědroň, Bohumír – Stolařík, Ivo: K dějinám hudby v Ostravském kraji (Slezský sborník 53, 1955, s. 220).

Hradil, František Míťa: Hudebníci a pěvci v kraji Leoše Janáčka (Ostrava 1981, s. 164).

Smolka Jaroslav: Stínová česká hudba 1968–1989 (Hudební věda 28, 1991, s. 171).

Smolka Jaroslav: Václav Nelhýbl – český skladatel a dirigent v USA (Hudební rozhledy, 41, 1992, č. 2, s. 79–82).

 

Karel Steinmetz

Datum poslední změny: 18.3.2014