Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bausch, Josef ze Zvěřína

Tisk

(Joseph; Schwerin)

Charakteristika: Houslař

Text
Literatura

Bausch, Josef ze Zvěřína (Schwerin?; psán též Joseph), houslař, konec 19.– 1. třetina 20. století, Praha. (?)
 
Houslař, který se na čas usídlil v Praze. V dubnu 1921 uspořádal v Praze u malíře Karla Wagnera srovnávací zkoušku houslí a zároveň oznámení o svém novém vynálezu. Bausch totiž objevil u některých italských houslí, že jsou lakovány nejen na povrchu, ale také uvnitř. Prostudoval na 600 lakových receptů a přišel na lak, který je podobný onomu vnitřnímu italskému. Podle jeho teorie pak kterékoliv housle, které jsou zevnitř nalakovány jeho lakem, znějí jako italské. Zkouška však tuto teorii samozřejmě nepotvrdila.


Literatura

Voldan, Bedřich: Co má věděti každý houslista o svém nástroji? II. Z čarodějné kuchyně houslařské (Praha 1922, s. 3–8).
Voldan, Bedřich: Co má věděti každý houslista o svém nástroji? (Praha 1922,  s. 3–5).
Hrabal, Odolen: O houslích a houslařství (Praha 1931, s. 152).
 
Pavel Kurfürst

Datum poslední změny: 27.1.2009