Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vaculík, Eduard

Tisk


Charakteristika: Pedagog a vlastivědný pracovník

Datum narození/zahájení aktivity:23.9.1858
Datum úmrtí/ukončení aktivity:25.6.1944
Text
Literatura

Vaculík, Eduard, pedagog a vlastivědný pracovník, narozen 23. 9. 1858, Bochoř (okr. Přerov), zemřel 25. 6. 1944, Vlkoš (okr. Přerov).
 
Narodil se v učitelské rodině. Studoval nejprve na kroměřížském gymnáziu (1870–73), přešel na olomoucký učitelský ústav, odkud odešel na učitelský ústav v Příboře, který absolvoval v roce 1877. Působil jako učitel v Kojetíně (1877–82), šest let (1882–88) vyučoval na dívčí obecné škole ve Frenštátě pod Radhoštěm, 1888 byl jmenován nadučitelem obecné školy v Hukvaldech. K 1. září 1900 se stal nadučitelem dívčí obecné školy v Zábřehu nad Odrou (dnes součásti města Ostravy). Krátce – 1. 3. až 1. 9. 1909 – byl (po odchodu Viléma Petrželky) prozatímním ředitelem zdejší Hudební a pěvecké školy Místního odboru Národní jednoty. Po svém penzionování (1919) se vrátil na rodné Přerovsko.
Už za svého frenštátského působení se Vaculík zúčastňoval tamějšího kulturního života. Bohatou veřejně prospěšnou kulturní a pedagogickou činnost rozvíjel i za svého hukvaldského pobytu. S Leošem Janáčkem tehdy připravil a v Brně (1898 a 1904) vydal sborníček Pod Hukvaldy se starým zámkem, obsahující jeho stručná pojednání o tehdejší podobě hukvaldského hradu a jeho dějinách (Janáček přidal pojednání o hukvaldských a regionálních lidových písních a tancích – Osada „Pod Hukvaldy“). Na konci devadesátých let se stal předsedou Učitelské jednoty Komenský pro Místecko a Novojičínsko. Připravoval přednášky, instruktáže, v dubnu 1898 pozval např. Cyrila Metoděje Hrazdiru, který referoval o národní hudbě a o Smetanově podílu na jejím vytvoření apod. V obdobné činnosti pokračoval i po příchodu do Zábřeha nad Odrou. Jako místopředseda Učitelské jednoty Komenský v Moravské Ostravě (od roku 1905) se podílel na aktivitách, řešících závažné pedagogické o sociální problémy ostravského školství. Za první světové války se věnoval záslužné humanitární činnosti.
Literatura
Biografický sborník Slezska a severní Moravy, sešit 10 (Ostrava 1998, s. 153–154).
Mazurek, Jan: Eduard Vaculík (1858-1944) (Leoš Janáček, jeho žáci, spolupracovníci a přátelé, Ostrava 2000, s. 35–38).
 
Jan Mazurek
Text

Datum poslední změny: 13.3.2009