Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Košler, Miroslav

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:25.7.1931
Datum úmrtí/ukončení aktivity:20.9.2016
Text

Košler, Miroslav, sbormistr, dirigent a pedagog, narozen 25. 7. 1931 v Praze, zemřel 20. 9. 2016, tamtéž.
 
Dirigentský obor studoval na Akademii múzických umění v Praze u Metoda Doležila, Jana Kühna, Josefa Veselky a Václava Smetáčka (absolvoval 1962). Je laureátem soutěží v Paříži (1958), v Moskvě (1960), v Arezzu (1970), v Gorizii (1971) v Tolose (1981) a v Netanyi (1991). Působil jako sbormistr v Pěveckém sboru ČKD Praha a v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého; od roku 1970 byl hlavním sbormistrem Pražského mužského sboru FOK (do 1995), s nímž mimo jiné provedl doma i v zahraničí kantáty Bohuslava Martinů pro mužský sbor (Polní mše, Hora tří světel, Proroctví Isaiášovo); od roku 1951 vedl rovněž Pražský smíšený sbor. S uvedenými tělesy absolvoval četná koncertní turné v zahraničí (Japonsko – 1985 a 1995, Spojené státy – 1996 a 2001, kdy tam rovněž dirigoval Santa Barbara Symphony Orchestra, s nímž spolu s univerzitním sborem provedl Te Deum, Mši D dur a Slovanské tance Antonína Dvořáka), dále na festivalech v ČR – Pražské jaro, v Rakousku – Brucknerfest v Linci a Festspiele v Drážďanech, Bodensee Festival v Německu, Holland Festival v Nizozemí, Budapešti apod.
 
Košler spolupracoval při provedení významných skladeb (Arnold Schönberg: Gurre–Lieder, Gustav Mahler: Symfonie č. 8, Johannes Brahms: Rapsodie pro alt, mužský sbor a orchestr, Hector Berlioz: Faustovo prokletí a další) s dirigenty Z. Mehtou, G. Sinopolim, K. Nagano, R. Muttim, J. Bělohlávkem, V. Válkem. Poprvé provedl díla soudobých českých autorů Zdeňka Lukáše, Petra Ebena, Antonína Tučapského a dalšími. Se Státní operou Praha spolupracoval při inscenaci Wagnerovy opery Tannhäuser (1992–1996), s operou Národního divadla v Praze v nastudováních Verdiho opery Don Carlos (1992) a Stravinského opery Oidipus Rex (1994), s operou Teatro C. Felice v Janově při provedení Wagnerovy opery Bludný Holanďan (1995). Významná byla Košlerova činnost v mezinárodních porotách soutěží sborového zpěvu ve Veroně, Gorizii, Jersey, Arnheimu, Spittalu, Azzanu atd.
 
Košler se rovněž uplatnil ve špičkových umělecko-organizačních funkcích jako ředitel Mezinárodního hudebního festivalu Prager Winter a mezinárodní sborové soutěže Praga Cantat. Od roku 1993 učil sborové dirigování na pražské konzervatoři, od roku 1994 byl pedagogem téhož oboru na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.


Diskografie

Diskografie (výběr)

Dvořáček, Jiří: Mobilizace (Panton);
Eben, Petr: Proprium Festivum (Bonton);
Fišer, Luboš: Ave imperator, morituri te salutant (Panton);
Lukáš, Zdeněk: Modlitba (Bonton);
Martinů, Bohuslav: Hora tří světel (Ultravox);
Pravoslavné sbory (Ultravox);
Schönberg, Arnold: Gurre–Lieder (Teldec);
Tausinger, Jan: Sinfonia bohemica pro orchestr, mužský sbor, bas, trubku a cembalo (Panton);
Tučapský, Antonín: Mary Magdalene (Bonton).

Literatura

MEH.
Kdo je kdo v České republice na přelomu 20. století (Praha 1998).
Kdo je kdo, osobnosti české současnosti (Praha 2002).
 
Petar Zapletal

Text

Datum poslední změny: 11.6.2004