Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Březinová, Vanda

Tisk


Charakteristika: Koncertní pěvkyně

Datum narození/zahájení aktivity:13.4.1973
Text
Březinová, Vanda, koncertní pěvkyně, narozena 13. 4. 1973, Praha.
 
Studovala Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy (titul MUDr. 2001), do lékařské praxe nenastoupila. Hudební základy získala od svého otce Miroslava Venhody, zakladatele Pražských madrigalistů. Dlouhá léta byla členkou Bambini di Praga a Kühnova dětského sboru. Sólovému zpěvu se začala aktivně věnovat během studií na vysoké škole u Slavěny Prášilové. Postupně získávala pěvecké příležitosti, například jako sólistka v Emauzském chrámovém sboru. V letech 2001–03 studovala zpěv privátně u Boženy Effenberkové. Od roku 2003 až dosud navštěvuje hodiny zpěvu u Jiřího Kotouče. Od roku 2001 koncertuje s italským  barytonistou Eziem Bertolou a z jejich spolupráce vzniklo česko-italské operní duo Gaudium Praha-Marene. Je zakladatelkou a manažerkou Mezinárodního hudebního festivalu Nejsevernějších Čech (od roku 2003).
 
Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 11.1.2005