Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Klugarová, Kamila

Tisk


Charakteristika: Varhanice a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:20.5.1948
Text
Diskografie

Klugarová, Kamila, varhanice, pedagožka, narozena 20. 5. 1948, Brno.
           
Hru na varhany vystudovala na brněnské konzervatoři (1963–69) a JAMU v Brně (1969–73, MgA). Výborně se umístila v několika soutěžích: 1968 Olomouc, 1969 Bratislava, 1970 Interpretační soutěž Ministerstva kultury, 1971 Pražské jaro, 1973 Bologna (Itálie). V letech 1973–78 vykonala uměleckou aspiranturu na pražské AMU, roku 1991 se stala docentkou a roku 2002 profesorkou. 
Jako sólistka vystoupila na řadě festivalů u nás i v zahraničí: Pražské jaro (1971, 1983, 1999), Bach-Wochen Hannover (1971), Wroclav (1976), Luzern (1986, 1999), Basilej (1989). Premiérovala skladby soudobých skladatelů: koncerty pro varhany a orchestr Miloše Sokoly (1973), Petra Fialy (1976) a Aloise Piňose (1985), Tre toccate Petra Fialy (Karlovy Vary 1977), Ebenova Fausta (1981), Joba (1989) a Biblické tance (1993) a skladbu Per organo e big band Pavla Blatného (1981).
Svoji pedagogickou dráhu zahájila v základním uměleckém školství (1967 Rosice u Brna, 1969 Letovice, 1968–76). Od roku 1986 externě vyučovala na JAMU, kde je od roku 1990 řádným pedagogem katedry klávesových nástrojů. Vedla též interpretační kurzy ve Finsku, Francii a Nizozemí. V letech 1990–93 byla vedoucí katedry klávesových nástrojů JAMU, poté proděkankou Hudební fakulty JAMU a od roku 1999 do 2002 děkankou. V letech 1997–1999 byla předsedkyní Komise pro vysoké umělecké školy při Radě vysokých škol.  
Diskografie
Diskografie (výběr)

Brixi, F. X.: Koncert F dur pro varhany a orchestr, SOČR Bratislava, dir. Ondrej Lenárd (Opus 91 11 0126);
Eben, Petr: 2. koncert pro varhany a orchestr, ČF, dir. Libor Pešek (Panton 8110 0391 ZA);
Eben, Petr: Faust (Panton 8111 0295 G);
Eben, Petr: Job (Panton 81 0924-1 111);
Eben, Petr: 2. koncert pro varhany a orchestr, ČF, dir. Libor Pešek (Panton 81 1141-2911).
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 1.11.2005