Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kolmanová, Jiřina

Tisk


Charakteristika: Klavíristka

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1937
Text
Kolmanová, Jiřina, klavíristka, narozena 14. 4. 1937, Ostrava.
 
Hru na klavír vystudovala na brněnské konzervatoři u Viléma Vaňury (1952–57) a JAMU v Brně u Ludvíka Kundery (1957–62). V letech 1965–66 absolvovala roční stáž na Státním hudebním a pedagogickém institutu Gněsiných v Moskvě u Theodora Gutmana. V roce 1959 získala první cenu v soutěži Českého hudebního fondu.
Jako koncertní umělkyně vystupovala sólově i v komorních seskupeních s těmito umělci a soubory: Janáčkovo kvarteto (1974–93), pěvci Anna a Jiří Barovi (1978–82) a Magdalena Kožená (1995–97), violoncellisté Bohuslav Pavlas (1982) a Michaela Fukačová (1996), houslisté Adolf Sýkora (1976–91), Bohumil Kotmel (1977–87), František Novotný (1984–92), Takeshi Kobayashi (1975, 1987), Yoshiko Arai (1980), Akiko Suwanai (1999), Sergěj Stadler (1994) a jiní. Dvacet let spolupracovala s Vachovým sborem moravských učitelek a Akademickým pěveckým sdružením Moravan Brno, významná je její klavírní spolupráce s festivalem Concertino Praga (1995, 1998–2002).
Na brněnské JAMU zahájila pedagogickou činnost v roce 1960 jako externí pedagog. Od roku 1962 je řádným zaměstnancem, od roku 1990 je docentkou a od 1993 profesorkou komorní hry. V letech 1990–91 byla proděkankou Hudební fakulty JAMU, v roce 1997 zastávala úřad prorektorky JAMU. Od roku 2000 vyučuje v Metodickém centru JAMU, v letech 1994 a 1995 dávala interpretační kurzy v rakouském Semmeringu.   
 
Jana Spáčilová
Datum poslední změny: 1.11.2005