Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Mindl, Jiří

Tisk


Charakteristika: Skladatel a houslista

Datum narození/zahájení aktivity:15.3.1931
Text
DíloLiteratura

Mindl, Jiří, skladatel a houslista, narozen 15. 3. 1931, Tábor.
 
Studoval hru na housle na Městské hudební škole Oskara Nedbala u Karla Koreckého, absolvoval na instrumentálním a lidovém oddělení Státní konservatoře hudby (1955). Skladbu studoval externě u Emila Hlobila, později soukromě u Karla Risingera. Byl členem orchestru Státního divadla v Karlíně (1953–59), členem Káhirského symfonického orchestru a profesorem houslí na káhirské konzervatoři (1959–63), poté koncertním mistrem symfonického orchestru Státního souboru písní a tanců (1963–70), členem Filharmonie v Oslo (1966–70), po návratu členem Filmového symfonického orchestru (1970–90) a orchestru Státní opery v Praze (1990–96), poté členem orchestru Hudebního divadla v Karlíně (1996–99). Nyní je na odpočinku. Jeho skladby byly uváděny na domácích i zahraničních pódiích. Kvintet pro housle, violu, violoncello, klarinet a lesní roh byl poprvé uveden v Káhiře (20. 2. 1964), Koncert pro kontrabas a smyčcový orchestr v americkém Milwaukee, kde jej provedl český kontrabasista Karel Netolička (11. 7. 1976). Symfonietta pro malý orchestr byla v premiéře uvedena v Českých Budějovicích v provedení Jihočeské komorní filharmonie (15. 11. 2000). Tato skladba získala ocenění Českého hudebního fondu, sbor Červenec z díla 4 smíšené sbory (Leden, Červenec, Září, Říjen) byl oceněn třetí cenou (první a druhá cena neuděleny) v soutěži Europa Cantat v Českých Budějovicích.
Dílo
Dílo hudební

Magnificat op. 1: soprán sólo, smíšený sbor, malý orchestr;
6 variací na vlastní téma op. 2: lesní roh a klavír;
Hudba k pásmu dětské poesie od Jana Čarka op. 3: smyčcový kvartet, trubka, lesní roh, jednohlasý dětský sbor;
Koncert pro lesní roh a orchestr op. 4;
Kvintet pro housle, violu, violoncello klarinet a lesní roh op 5;
Tři písně pro trojhlasý dětský sbor na text Jana Čarka op. 6;
Missa in C op. 7: sóla, smíšený sbor a orchestr;
Sonáta pro housle a klavír op. 8;
Sonatina pro violu a klavír op. 9;
Missa dominicalis op. 10: soprán sólo, smíšený sbor, varhany nebo smyčcový orchestr;
Symfonietta pro malý orchestr op. 11;
Suita pro orchestrální trio op. 12: dvoje housle a violoncello;
Suita pro dvoje housle a violu op. 13;
Sonata per organo op. 14;
Suite baroque pro malý orchestr op.15;
Předehra pro velký orchestr op. 16;
Čtyři písně pro vyšší hlas a klavír op. 17: Burns – Sládek;
Eskymácké písně op. 18: kantáta pro tenor a bas sólo, smíšený sbor a orchestr;
Zpěv lovecký op. 19: malá kantáta pro smíšený sbor a orchestr, text Karel Hynek Mácha;
Koncert pro kontrabas a smyčcový orchestr op. 20;
Jihočeské meditace op. 21: dyptich pro velký orchestr;
Smyčcový kvartet G dur op. 22;
Duo pro 2 housle op. 23;
Dvě Ave Maria pro soprán sólo, smyčcový orchestr a varhany op. 24;
Hymnus Verbum supernum pro smíšený sbor a varhany op. 25;
Česká mše pro soprán a tenor sólo, smíšený sbor, orchestr a varhany op.26;
“Noty“ pro dětský sbor a dvoje housle op 27;
Trio pro hoboj, klarinet a fagot op. 28;
Fantasie pro varhany op. 29;
Trio pro housle, violu a violoncello op. 30;
Česká mše za zemřelé op. 31: sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany;
Kvartet pro flétnu, violu a dvě harfy op. 32;
4 smíšené sbory (Leden, Červenec, Září, Říjen) na básně Karla Tomana op. 33;
Mírová – mužský sbor na text V. Trapla op. 34;
Rapsodie pro housle a malý orchestr op. 35;
Koncertantní symfonie pro hoboj, klarinet, fagot a smyčce op. 36;
Tři kusy pro klavír op. 37;
Árie pro alt, smyčce a varhany “ In Deo speravit cor meum“ op. 38;
Sonáta C dur pro klavír op. 39;
“Svatá Anežka“ – oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr na text Zuzany Novákové op. 40;
Šest drobností pro dvě flétny op. 41;
Trio pro flétnu, klarinet a fagot op. 42;
Symfonietta pro smyčce op. 43;
Variace pro housle a malý orchestr na píseň “ Měsíček svítí“ op. 44;
Čtyři písně pro bas a klavír (Naděje, Prosba, Rozbitý pohár, Modlitba) na texty Jana Balouna op. 45;
Veseloherní předehra pro malý orchestr op. 46;
Dvě písně pro soprán a klavír (Jarní déšť, Spleen) na text Jana Balouna op. 47;
Sonatina pro tři flétny op. 48;
Sonatina pro dvě flétny a klavír op. 49;
“Světla zašlých dnů“ – píseň pro střední hlas a klavír op. 50: text Thomas Moore v překladu F. Vrby;
Dvě modlitby (Pater noster, Ave Maria) pro soprán sólo a smíšený sbor op. 51;
“Velký pátek“ – mužský sbor na text Jana Balouna op. 52;
Tři drobnosti pro 3 housle op. 53;
“Karty“ – koncertní árie pro baryton a orchestr na text Jana Balouna op. 54;
Meditace pro housle a varhany op. 54;
Tři zpěvy pro soprán sólo a smíšený sbor (Moudrost, Velikonoční radost, Modlitba a chvalozpěv) op. 55;
Žalm 103. pro smíšený sbor op. 57.
Literatura
M. Procházka: Bohatší fonotéka (Jihočeská pravda 14. 6. 1988).
Soudobé dílo sklidilo potlesk (Českobudějovické listy 21. 11. 2000).
 
Tereza Richtrová
Text

Datum poslední změny: 29.5.2007