Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Kašpar, Bohumil

Tisk


Charakteristika: Varhaník a organizátor hudebního dění

Datum narození/zahájení aktivity:5.10.1870
Datum úmrtí/ukončení aktivity:11.4.1924
Text
DíloLiteratura

Kašpar, Bohumil, varhaník a organizátor hudebního dění, narozen 5. 10. 1870, Holice, zemřel 11. 4. 1924, Praha-Smíchov.

 

Pocházel z rodiny hudebníka, jeho otec působil jako učitel a ředitel kůru v Holicích. Hudebně se začal profilovat již v dětských letech ve svém rodišti u kapelníka Čeňka Holuba. V hudebním vzdělání pak dále pokračoval v Praze, kde navštěvoval hodiny u skladatele Vítězslava Nováka a varhaníka Eduarda Treglera. Po profesní stránce se rozhodl následovat svého otce a přijal místo ředitele kůru v Dašicích u Pardubic. Působil také jako učitel zpěvu v Praze 1. Mimoto v roce 1896 založil Jednotu českoslovanských ředitelů kůru, ze které později vznikla Jednota hudebních stavů (1909).

Psal odborné články do časopisů Dalibor, Cyril, Národní listy apod. Komponoval církevní skladby (např. Mše D dur, Responsoria, Pašije (české) na Květnou neděli a Velký pátek, Nešpory a jiné). Je také autorem školy pro flétnu, pikolu, harmonium, klarinet a lesní roh.


Dílo

Dílo literární

 

Obřady svatého týdne(Praha, 1903).

Chorál vatikánský (Praha, 1910).

Stručná theoreticko praktická škola pro klarinet s cvičebními příklady ze skladeb starších i moderních skladatelů se zřetelem k samoukům (Praha, 1920).

Methoda Dalcrozova (Dalibor 33, 1911, s. 205–206).

Živly hudební v řeči(Dalibor 33, 1911, s. 214–215, 234–235, 249, 317–318).

Hudební paedagogický kongres ve Vídni (Dalibor 33, 1911, s. 260).

Čtyřicet let Smíchovských divadel (Dalibor 33, 1911, s. 325–326).

Literatura

ČSHS.

 

Danuta Hudecová

Datum poslední změny: 31.10.2011