Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Morávková, Blanka

Tisk


Charakteristika: Pěvkyně a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:16.2.1951
Text
Diskografie

Morávková, Blanka, (roz. Mičková), pěvkyně a pedagožka, narozena 16. 2. 1951, Brno.
 
Zpěv studovala na brněnské konzervatoři u Františka Hrabala (1970–76) a na JAMU u Jarmily Hladíkové (1976–81). Získala druhou cenu v Soutěži konzervatoří (1975) a v roce 1981 se účastnila interpretačních kurzů na Vysoké hudební škole ve Výmaru. Jako pedagožka působila nejdříve v základním uměleckém školství (1973–89), od roku 1989 vyučuje zpěv na brněnské konzervatoři a od roku 1995 též externě na JAMU. Koncertní činnost zahájila recitálem na Vysoké hudební škole v Gdaňsku (1979), jako členka Aktivu mladých při Svazu českých skladatelů a koncertních umělců se účastnila festivalu Dny mladé tvorby v Luhačovicích (1984), festivalu Mladé pódium v Karlových Varech (1986) a Mezinárodního hudebního festivalu Brno (1987, 1990). Po roce 1989 spolupracovala několik let s Klubem moravských skladatelů a v premiéře tak nastudovala skladby Petra Fialy Dám vykvést růžím (1979), Flos et ventures, Lyrický cyklus (s Moravským kvartetem, 1983), a skladbu Leoše Faltuse Tančící Sokrates (1990). Byla sólistkou sboru Brněnští madrigalisté (1975–90), se kterým se účastnila zahraničních soutěží a festivalů v Barceloně, Athénách, Marseille, Debrecenu, Salzburku, na Sardinii a ve Vídni, na domácích pódiích pak v rámci Pražského jara (1988). V osmdesátých a devadesátých letech spolupracovala se soubory Camerata moravica a Tibia, jež se zabývají interpretací renesanční a barokní hudby. Od roku 1996 je členkou Řídícího výboru Mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech, od roku 2000 zasedá v porotě této soutěže.
Diskografie
Brněnští madrigalisté – Klement Slavický: Milostné madrigaly, sopránové sólo (Panton 1981);
Barokní Vánoce, zpěv ve skladbách Václava Karla Holana-Rovenského Zpívejte, andělové, Spanilé z archy holubičky a ve skladbě A. Mazáka Hodie Christus natus est (Symicon 1991).
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 2.7.2008