Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nečasová Nardelli, Jindra

Tisk


Charakteristika: Skladatelka, klavíristka a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:5.7.1960
Text
DíloLiteratura

Nečasová Nardelli, Jindra (vl. jm. Jindra Nečasová), skladatelka, klavíristka a pedagožka, narozena 5. 7. 1960, Praha.
 
Na pražské konzervatoři studovala hru na klavír ve třídě Jaromíra Kříže a skladbu pod vedením Jindřicha Felda. Studium skladby na Hudební fakultě AMU v Praze  (ve třídě Václava Riedlbaucha) dokončila v roce 1991. Dvakrát absolvovala mezinárodní skladatelské kurzy v Praze vedené Ladislavem Kubíkem. Konzultovala své skladby s Janem Bachem na Northern Illinois University v USA. V letech 1994–95 vyučovala hudební teorii na pražské konzervatoři, 1996–2000 působila jako externí pedagožka na Divadelní fakultě AMU. Působila jako korepetitorka na Taneční konzervatoři v Praze (1995–2008) a v baletu Národního divadla v Praze (2008–2012).

Pražská taneční konzervatoř uvedla scénické ztvárnění jejího symfonického triptychu Obrazy Salvadora Dalí (Národní divadlo 1998). Další významná premiéra kompozice Jindry Nečasové byla provedena roku 1999, kdy Kühnův ženský sbor uvedl sborový cyklus Květiny na festivalu Dny soudobé hudby v Praze. V roce 2001 měl premiéru její celovečerní balet Farinelli v Městském divadle Ústí nad Labem (choreografie a režie Petr Šimek). Je rovněž autorkou hudby k multimediálnímu filmu Sirael (režie Martin Kubala, Česká televize 2011). Za skladbu Variace pro flétnu a klavír získala čestné uznání v soutěži Generace 1987 a za skladbu Malé symfonie cenu Českého hudebního fondu ve skladatelské soutěži vypsané Ministerstvem kultury (1989). Skladatelce vyšly tři CD obsahující její komorní skladby: Debut Fuse (Montis 1991), Tolerance – soudobá česká hudba (Triga 1997) a Commanding Statements (MSR Classics 2007).


Dílo

Dílo hudební (výběr)


Jevištní skladby

Obrazy Salvadora Dalí – jevištní ztvárnění symfonického triptychu (premiéra 1998, Národní divadlo v Praze).    
Farinelli – celovečerní balet (premiéra 2001, Severočeské divadlo opery a baletu v Ústí nad Labem).
Kerkyra – trio pro flétnu, harfu a klavír (2009, premiéra 2011, sál Galerie HAMU).

 

Komorní skladby

Variace pro flétnu a klavír (1987, Alliance Publications, Inc. 2011).
Sonata for Piano (1991).

The Space Grotesques pro housle a elektrické cembalo (1991).

Two Piano Preludes (1991, Alliance Publications, Inc. 1999).

Dialogy pro flétnu a trubku (1995, CD Commanding Statements, MSR Classics 2007).
Před bránou nekonečné cesty pro harfu a varhany (1996, CD Tolerance – Česká soudobá hudba, Triga 1997).

Fantasia for Flute Solo (2006, Alliance Publications, Inc. 2011).
Tchaslaw I. – balada pro housle a klavír (2006, Český rozhlas, vydavatelství a nakladatelství 2011, premiéra 15. 11. 2008, Dny soudobé hudby, Praha, sál Konzervatoře Jana Deyla).
Kerkyra – trio pro flétnu, harfu a klavír (2009, premiéra 8. 4. 2010, Koncert Přítomnosti, Praha, sál Maďarského kulturního střediska).
Reliéfy pro hoboj sólo (2009, premiéra 22. 11. 2010, Dny soudobé hudby, Praha, sál Konzervatoře Jana Deyla).

 

Orchestrální skladby

Jacksonina cesta – symfonická báseň (1982, premiéra 1982, Velký sál Městské knihovny v Praze, Symfonický orchestr Pražské konzervatoře, Přemysl Charvát).
Malá symfonie pro smyčce (1989).
Obrazy Salvadora Dalí – symfonický triptych (1992, premiéra 1992, Majakovského sál Národního domu na Vinohradech, Filharmonie Hradec Králové, Radomil Eliška).
Jeskyně – skladba pro orchestr, magnetofonový pás, bicí nástroje a vokály.
Spirit of Lake Michigan – pro symfonický dechový orchestr (2009, Alliance Publications, Inc. 2010, premiéra 2009, Dvořákova síň Rudolfina, Symfonický dechový orchestr Hudby Hradní stráže a Policie České republiky řídil, Václav Blahunek).

 

Vokální skladby

Čtyři písně pro mezzosoprán a klavír na verše Viléma Závady (1987, Alliance Publications, Inc. 1999).
O´Great Spirit – pro soprán a kytaru na anglický text původní modlitby amerických Indiánů (1996, Alliance Publications, Inc. 1998).
Květiny, cyklus pro ženský sbor s klavírem na verše české lidové poezie (1998, Alliance Publications, Inc. 2001, premiéra: Dny soudobé hudby 1999, Sál Martinů Lichtenštejnského paláce, Kühnův smíšený sbor, Pavel Kühn).

 

Instruktivní skladba

Malé obrázky pro klavír (Talacko Editions 2010).

 

Filmová hudba

Sirael (Česká televize 2011).

Literatura

Dobrovská, Wanda: Být skladatelem – revue pro kulturu a hledání souvislostí (Kavárna A. F. F. A., 1996, č. 5).
Vejvodová, Zdena: Talent je i rodu ženského (Večerní Praha, 24. 8. 1990).

www.musica.cz/comp/necasova.htm

 
Tomáš Svačina 

Text

Datum poslední změny: 16.7.2008