Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Novák, Roman Z.

Tisk


Charakteristika: Skladatel, pedagog a dirigent

Datum narození/zahájení aktivity:8.9.1967
Text
DíloLiteratura

Novák, Roman Z., skladatel, pedagog a dirigent, narozen 8. 9. 1967, Praha.
 
Od dětství se věnoval hře na klavír, později hře na kytaru a trombón. V roce 1977 se s rodiči přestěhoval do Německa, kde soukromě studoval teorii hudby a skladbu v Karlsruhe, hru na klavír ve Stuttgartu a současně knihovnictví na univerzitě ve Stuttgartu-Hohenheimu. Po návratu do České republiky absolvoval v letech 1991–97 na pražské HAMU obor skladba u Marka Kopelenta. Od roku 1994 se věnoval soukromě studiu dirigování u Leoše Svárovského. Absolvoval skladatelské kurzy v Darmstadtu, v Eugene/Oregon, v Lipsku a v Krakově.
Od roku 1993 působí jako sbormistr Chrámového sboru Praha Modřany a v roce 1999 se stal sbormistrem a uměleckým vedoucím Zpěváckého spolku Hlahol v Praze. V roce 1995 získal druhou cenu na Mezinárodní skladatelské soutěži Pražské jaro a reprezentoval Českou republiku na setkání mladých skladatelů v Lipsku. O čtyři roky později získal cenu podpory Nadace „Ernsta von Siemense“ za skladbu Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně. V roce 1998 se stal spoluzakladatelem občanského sdružení ART-n, jehož je od roku 2000 předsedou. Roman Z. Novák působil jako pedagog Letních kurzů sborového zpěvu v Bechyni a jako externí pedagog na skladatelských kurzech v Českém Krumlově (2004). Je členem občanského sdružení ATELIÉR ´90, který sdružuje skladatele České republiky. Vedle skladatelské a dirigentské profese působí jako hudební pedagog na Hermann-Lietz-Schule Hohenwehrda (SRN) a na Gymnáziu Thomase Manna v Praze.
Dílo
Dílo hudební
 
Komorní skladby
…oi…, pro violoncello sólo, 1991;
Prosím žádné city, …ne v tomto světě, pro housle a varhany, 1991;
Two worlds in my Mind, but no space in my Head, pro flétnu a harfu, 1993;
Jen jednou si odpočinou, jako myš v pasti, pro komorní soubor, 1994;
„LIFE ON THE ROCKS“, said the frozen man, pro komorní soubor, 1994;
Jako zkamenělé zdi, …ztracené po milování, pro klavír sólo, 1995;
Pohled v zrcadle je jen náznak skutečnosti a čin rezignovaných vlastností svého subjektu,
nuceného se pozorovat, pro klarinet, violoncello a klavír, 1996;
AMIRAGE  V., pro violino sólo a magnetický pás, 1996;
O čase hloubkou obklopeném / About time, veiled in depth, smyčcový kvartet, 2002;
South of no North, pro flétnu, klarinet, housle, violu, violoncello a klavír, 2003;
Blessent mon coeur d´une langueur monotonie, pro recitátora, dva klarinety, tři trombóny, violoncello a magnetický pás, 2004.
 
Melodramy
Melodramy na básně, které jeden napsal, než v 8. patře vyskočil z okna, text Charles Bukowski, pro komorní soubor, zpěv a recitátora, 1991/2002;
Fahrradkorb, text Gudrun Orlet, pro recitátora a soubor, 1998;
In wärmender Tiefe, text Gudrun Orlet, pro recitátora a komorní soubor;
on / most, text Franz Kafka, pro recitátora a klavír, 1999;
Černá vdova, text Charles Bukowski, pro recitátora a klavír, 1999.
 
Orchestrální skladby
Music 4 U, pro orchestr a magnetický pás, 1994/95;
Mezi supy a slepicemi, pro orchestr, 1995;
Obejmi lehce, čistě, vroucně, nekonečně / Umhülle leicht, rein, innig, ohne Ende, pro orchestr, 1999;
…narodil se …, pro dva ženské hlasy a komorní orchestr, 2000;
F.R.A.G.M.E.N.T.Y, pro smyčcový orchestr, 2005.
 
Oratoria
Smuteční hudba pro nedělní odpoledne, připomínající..quasi Requiem, pro sóla, sbor, komorní soubor a magnetický pás, 1993.
 
Multimediální skladby (projekty s neslyšícími herci)
Já a ono, terapeutický vztah a přenosová situace, pro komorní soubor, tanečníky, recitátory a neslyšící herce, 1996;
Nazývají to láskou, pro komorní soubor, tanečníky, herce, recitátory a projekci, 1997;
Ať jim toto ticho zní / Möge ihnen diese Stille klingen, pro komorní soubor, herečku, neslyšící herce a tanec, 1998;
Můj opak se odráží v pohybu jejího těla, jehož bytí je slyšet v mlčení, pro komorní soubor, dvě tanečnice a recitátory, 2001.
 
Písně
Když slyším tvůj dech, vzpomenu si na barvu tvého pohledu, která přehluší zvuk v mých uších, text Gudrun Orlet, pro dva ženské hlasy a klavír, 1993;
Svátek / I přihodilo se v oněch dnech, text Bible, Jáchym Topol, pro hlas, violoncello a klavír, 1999.
 
Muzikály
Světla noci / Nachtaugen, muzikál s drogovou tematikou pro mládež, 2004;
Kdo sní a kdo nevidí / Tagträumer und Weggucker, muzikál pro mládež, 2006.
 
Opera
Beze dne a bez noci, komorní opera o třech scénách, libreto Gudrun Orlet, překlad Silke Klein, 2005.
Literatura
http://www.art-n.cz/roman.htm
http://www.hlahol.cz/sbormistri.html
http://www.sbor.cz
http://www.ceske-sbory.cz
 
Tereza Berdychová
Datum poslední změny: 2.1.2008