Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Smoláková, Jarina

Tisk

(Svolinská)

Charakteristika: Zpěvačka, tanečnice a pedagožka

Datum narození/zahájení aktivity:18.12.1920
Text
Diskografie

Smoláková-Svolinská, Jarina, zpěvačka, tanečnice a pedagožka, narozena 18. 12. 1920, Roudnice nad Labem.

V roce 1945 se účastnila profesionálního kurzu ve škole uměleckého tance Jarmily Jeřábkové, žačky Elizabeth Duncan. Roku 1949 absolvovala na pěveckém oddělení pražské konzervatoře. Zúčastnila se školení uměleckého tance v Anglii a v Rakousku na Elizabeth Duncan Schule, v Německu pak na Palucca Schule Dresden výuky tance moderního. Zpěvu se učila i u Lídy Michelové, žačky koloraturní pěvkyně Ady Sari. Od roku 1967 vyučovala na lidových školách umění v Rakovníku, Libni a Praze. V letech 1971–86 byla profesorkou zpěvu na pěveckém oddělení Konzervatoře hudby v Praze. V letech 1988–90 učila jevištní pohyb v Operním studiu Národního divadla v Praze. Od roku 1994 vyučuje zpěv, později i jevištní pohyb na hudebním oddělení Gymnázia Jana Nerudy. V letech 1995–98 vyučovala na divadelní fakultě DAMU. Její nejvýznamnější žačkou je Dagmar Pecková.
V oboru výrazového uměleckého tance působila 25 let pod záštitou Hudební agentury a Pragokoncertu. V oboru koncertního zpěvu působila dvacet let. Jako první u nás provedla a natočila písně Benjamina Brittena. V roce 1967 vystoupila v Kalkatě se skladbami Bedřicha Smetany ve vlastní choreografii. V roce 1974 se účastnila u nás prvního provedení a natáčení písňového cyklu Oliviera Messiaena Zpěvy země a nebe. V letech 1997 a 1998 vyučovala a vedla semináře zpěvu v Japonsku. Je nositelkou Senior prix za dlouholetou uměleckou činnost od Nadace Integram.
Diskografie
Diskografie (výběr)

Jan Zdeněk Bartoš – portrét skladatele (Supraphon 1978). Jiří Ruml a František Kůda, klavír.

Matěj Hollan
Datum poslední změny: 9.2.2009