Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Souček, Vladislav

Tisk


Charakteristika: Sbormistr, dirigent a hudební pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:17.4.1937
Text
Diskografie

Souček, Vladislav, sbormistr, dirigent a hudební pedagog, narozen 17. 4. 1937, Praha.
 
Je učitelem na Základní umělecké škole (od roku 1994, předměty Sborový zpěv, Intonace a Hlasová výchova) a také sbormistrem a uměleckým vedoucím sboru Radost – Praha. Působí také jako lektor na různých sborových seminářích a jako odborný porotce v celostátních i mezinárodních porotách sborových soutěží. Je členem Odborné rady pro dětský sborový zpěv NIPOS-Artama a členem předsednictva Hlavního výboru Unie českých pěveckých sborů. Jako sbormistr je autorem řady úprav lidových písní. Získal cenu Františka Lýska (1990) a titul Zasloužilý pracovník kultury. V roce 2007 mu byla udělena Cena Bedřicha Smetany.
Diskografie
Dětský pěvecký sbor Radost – Praha (CD, 3m, 1992);
Children’s choir Radost – Praha: Britten delibes eben (CD, 3m, 1994);
Musica Bohemica, Children’s choir Radost – Praha: Český rok (CD, 1995);
Dětský pěvecký sbor Radost – Praha: Poselství hudby (CD, 2001);
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater (CD, Kvarteto Martinů, Dětský pěvecký sbor Radost – Praha, 2002);
Radost – Praha: koledy (CD, 1994);
Emil Hradecký: Výběr z nejlepších skladeb (CD, Dětský pěvecký sbor Radost – Praha, 2003);
Pavel Jurkovič, Václav Fischer: Co slabika, to muzika (CD, Dětský pěvecký sbor Radost – Praha, Muzikservis, 2003).
 
Jan Hanák
Datum poslední změny: 6.3.2006