Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vaculovičová, Zdeňka

Tisk


Charakteristika: Houslistka, skladatelka a organizátorka hudebního života

Datum narození/zahájení aktivity:22.9.1946
Text
DíloLiteratura

Vaculovičová, Zdeňka, houslistka, skladatelka a organizátorka hudebního života, narozena 22. 9. 1946, Zlín.
 
V letech 1962–66 studovala hru na housle na konzervatoři v Brně pod vedením Josefa Jedličky, Josefa Doležala a Josefa Holuba. V následujících letech (1966–70) absolvovala JAMU v Brně nejen ve hře na housle (u Antonína Moravce), ale také v kompozici u Zdeňka Zouhara. Poté nastoupila coby pedagog na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde působila až do roku 1996. Od tohoto roku až do současné doby vyučuje na Církevní  konzervatoři tamtéž. Od roku 1990 dodnes organizuje se svým manželem Václavem Vaculovičem v rámci občanského sdružení Umělecká iniciativa Kroměříž (jehož je předsedkyní) Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením– Forfest Czech Republic. Stále veřejně vystupuje– má houslové recitály, řídí vokální a instrumentální ansámbly, zpívá, komponuje. Ve sbornících kolokvia konaného jako bienále při festivalu Forfest publikuje své texty.
Dílo
Dílo hudební (výběr)

Velikonoční mše na text Zdeňka Kozubíka pro jednohlasý sbor, flétnu, kytary a varhany, op. 2 (1971);
Laudetur Jesus Christus pro soprán, baryton, smyčcový orchestr a bicí, op. 17 (1994);
Milost dne pro sólový klavír (2 verze), op. 18 (1993);
VIA VICTIS. Dvouvětá skladba pro sólové housle, op. 27 (1998);
Neuveď nás v pokušení sebelítosti. Skladba pro sólové housle, op. 29 (2000);
Mše pro soprán a varhany, op. 30 (2000);
Písně Šalamounovy. Cyklus písní pro soprán a tenor s doprovodem klavíru na biblický text, op. 31 (1999).
Literatura
www.forfest.cz
 
Terezie Fadrná
Text

Text

Datum poslední změny: 15.8.2008