Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Nejtek, Michal

Tisk


Charakteristika: Hudební skladatel, klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:20.4.1977
Text
Dílo

Nejtek, Michal, hudební skladatel, klavírista a pedagog, narozen 20. 4. 1977, Litoměřice.
 
Absolvoval konzervatoř v Teplicích obor klavír (1991–97) u Věry Vlkové. Na téže konzervatoři studoval skladbu, v jejímž studiu pokračoval na AMU v Praze pod vedením Svatopluka Havelky (absolutorium 2002).
Od roku 1998 vyučuje hudební teorii a klavírní improvizaci na konzervatoři v Teplicích. Jako klavírista působí od roku 1998 v souboru Agon. Od roku 1995 hraje v pražských jazzových skupinách (Jazzbox, Four Roses, Lee Davison). Spolupracuje s legendární skupinou The Plastic People Of The Universe. Jeho kompozice získaly řadu domácích i mezinárodních ocenění a byly uvedeny na významných zahraničních festivalech (Darmstadt 2000, Varšavský podzim 2001). Na objednávku festivalu Varšavský podzim 2002 zkomponoval skladbu Distress Sonata a pro festival Donaueschinger Musiktage 2002 skladbu Osten do těla pro trombón, cello a bicí. Nahrávka skladby Ballo Nella Notte (premiéroval Komorní orchestr BERG, dirigent Peter Vrábel) byla v roce 2002 vybrána Českým rozhlasem k účasti v soutěži INTERNATIONAL ROSTRUM OF COMPOSERS at UNESCO v Paříži. V květnu téhož roku se v pražském divadle Archa uskutečnil profilový koncert jeho skladeb, hraných orchestrem AGON. V prosinci roku 2002 aranžoval hudbu Milana Hlavsy a Plastic People Of The Universe pro scénický koncert Aj obešel já polí pět v pražském klubu Roxy (režie Arnošt Goldflam). V roce 2003 si u něj pro svůj pražský koncert v Divadle Archa objednal skladbu Irritating Of Inland holandský soubor De Volharding.

Dílo
Hudební dílo (výběr)
 
In C (Tři etudy pro klavír) / (Three etudes for piano) (1992–94);
Šest skladeb pro sólovou flétnu / Six pieces for solo flute (1994);
Modální sonáta pro klavír / Modal sonata for piano (1994–95);
Tři mušketýři pro klarinetový kvartet / Three musketeers for clarinet quartet (1995); 
Fantazie pro housle a klavír / Fantasy for violin and piano (1995);
Adagio a Allegro gaudioso pro klavír / for piano (1995–96);
Sextet pro klarinet, el.kytaru, marimbu, cembalo, kontrabas a bicí / for clarinet, el.guitar, marimba, harpsichord, double-bass and drums (1995–96);
Tři kusy pro klarinet a klavír / Three pieces for clarinet and piano (1996–97);
1+2+3 (Concertino pro klavír a komorní soubor) / (Concertino for piano and chamber  ensemble) (1997);
Divertimento pro orchestr a klavír / for orchestra and piano (1997–98);
Dvě dívky v prostoru s objekty (hudba k pantomimě) pro flétnu, klarinet a klavír / Two girls  in the space with objects (music for pantomime) for flute, clarinet and piano (1998);
Procitání (Pět písní na verše Bohuslava Reynka pro soprán a komorní soubor) / Awakening  (Five songs on a poems of Bohuslav Reynek for soprano and chamber ensemble) (1998);
Some Strange Bird pro hoboj a klarinet / for oboe and clarinet (1998–99);
Music for 18 strings (Hudba pro 18 strun) pro el.kytaru a smyčcové trio / for el.guitar and string trio (1999);
Foucaultovo kyvadlo (Studie pro činel) pro magnetofonový pás/ Foucault´s pendulum (Study for cymbal), tape music (1999);
Sestup na hlubinu ticha pro housle, violoncello a klavír / Descent to the depth of silence for violin, violoncello and piano (1999);
Present music pro violu a klavír/ for viola and piano (2000);
Grand Rock Brillant (e) pro basklarinet, violoncello, el.kytaru, syntezátor, el.piano a bicí / for bass clarinet, violoncello, el.guitar, synthesizer, el.piano and drums (2000);
Dementia Praecox (komorní jednoaktová opera na námět S.I.Witkiewicze) pro pět zpěváků, dva herce a komorní soubor/ (chamber opera in one act based on a subject of S.I.Witkiewicz) for five singers, two actors and chamber ensemble (2000–2001);
Ballo nella Notte pro klarinet, barytonsaxofon a komorní orchestr / for clarinet, baritone sax and  chamber orchestra) (2001);
Ignition I pro libovolný počet nástrojů / for variable instruments (2001);
Distress Sonata pro ansámbl a videoprojekci / for ensemble and video projection (2001–2002);
Osten do těla pro trombón, violoncello a bicí / Thorn into the flesh for trombone, cello and   percussion (2002);
I Am Your Venus pro klarinet, violoncello, el.kytaru, syntezátor, el.piano a bicí / for clarinet, cello, el.guitar, synthesizer, el.piano and drums (2003).

Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 21.3.2005