Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vajda, Michal

Tisk


Charakteristika: Dirigent, sbormistr, varhaník, pedagog a hráč na klávesové nástroje

Datum narození/zahájení aktivity:3.7.1975
Text
Vajda, Michal, dirigent, sbormistr, varhaník, pedagog a hráč na klávesové nástroje, narozen 3. 7. 1975, Přílepy.
 
V letech 1991–97 studoval na Církevní konzervatoři v Kroměříži, obor hra na varhany u Tomáše Thona. V letech 1997–2003 rozšiřoval své vzdělání na JAMU v Brně, kde vystudoval obor duchovní hudba u Petra Koláře, Josefa Pančíka a Karla Pokory a obor dirigování sboru u Josefa Pančíka. Aktuálně je posluchačem doktorského studia na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde se specializuje na hudební teorii a pedagogiku.
Od roku 2000 působí jako pedagog na Církevní konzervatoři v Kroměříži, zde se věnuje vyučování sborového zpěvu, základům dirigování, církevní hudbě a zpěvu, varhanní improvizaci a hlasové výchově. Od roku 2003 je pedagogem hudebně praktických disciplín na PedF MU v Brně.
Již při studiu absolvoval několik kurzů sborového dirigování mimo jiné Kurz gregoriánského chorálu v Brně u Karla Prasla (Graz) a Davida Ebena (1992, 1994, 1996), Kurz pro sbormistry dětských pěveckých sborů v Rychnově nad Kněžnou (1999), Rožnově pod Radhoštěm (2001), Prysku (2002) a Dačicích (2003). Působil jako sbormistr holešovského dětského sboru Moravské děti, brněnské Kantilény a sboru Církevní konzervatoře v Kroměříži. Dnes vede Pěvecký sbor Masarykovy univerzity a Pěvecký sbor Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Za své umělecké snahy získal řadu ocenění. S Moravskými dětmi obdržel třikrát první cenu v soutěžích domácích i zahraničních, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se pod jeho vedením stal absolutním vítězem na mezinárodním festivalu Svátky písní Olomouc 2005.
S mnoha sbory spolupracoval také jako korepetitor (Smetana Hulín, SPS Dvořák Zlín, SPS Svatopluk Uh. Hradiště). Coby hráč na klávesové nástroje a varhany koncertoval s Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně (1992–2004), s Východočeskou filharmonií Hradec Králové (2000) a s Filharmonií Brno (2001). Je členem Unie českých pěveckých sborů a Klubu mladých sbormistrů.
Kromě tzv. artificiální hudby se zaobírá soudobou hudbou rockovou a popovou, jakož
i elektroakustickou a počítačovou produkcí. Jako autor hudby se podílel na divadelním představení Alchymista.
 
Kristýna Košťálová
Datum poslední změny: 7.7.2008