Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Valta, Jan

Tisk


Charakteristika: Dirigent, klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:17.3.1948
Text

Valta, Jan, dirigent, klavírista a pedagog, narozen 17. 3. 1948, Kladno.
 
V letech 1963–69 studoval na konzervatoři v Praze klavír (u Františka Černocha) a dirigování (u Františka Hertla). Roku 1968 získal první cenu a titul laureáta Smetanovské klavírní soutěže v Hradci Králové. 1969–74 pokračoval na AMU, kde byl v oboru dirigování žákem Aloise Klímy, Bohumíra Lišky a Josefa Veselky. Během studia byl v letech 1968–72 korepetitorem a koncertním klavíristou Dětského pěveckého sboru Československého rozhlasu v Praze. Se souborem absolvoval řadu koncertních vystoupení, zúčastnil se zahraničních zájezdů a rozhlasových nahrávek. 1972–76 pracoval v Československém rozhlase Praha jako hudební režisér. 1976–90 působil v Žilině, kde byl dirigentem a od roku 1984 šéfdirigentem Státního komorního orchestru, s nímž mimo jiné v roce 1983 vystoupil na Pražském jaru. 1979–89 také pravidelně vystupoval na Bratislavských hudebních slavnostech a Týdnech nové slovenské tvorby, zúčastnil se nahrávání pro Československý rozhlas a televizi, absolvoval řadu zahraničních zájezdů (Španělsko, Francie, Velká Británie, Itálie, atd.). Jako dirigent hostoval u mnoha zahraničních orchestrů (Itálie, Finsko, bývalá Německá spolková republika a Německá demokratická republika, Polsko, Sovětský svaz, Kuba). Spolupracoval také s mnoha českými a slovenskými orchestrálními tělesy. 1990–92 vyučoval na konzervatoři v Žilině obor dirigování a korepetice a také řídil školní symfonický orchestr. Od roku 1992 působí na konzervatoři v Teplicích, kde zastává místo zástupce ředitele, dirigenta školního orchestru a vyučujícího oboru dirigování a korepetic. Mezi jeho žáky patří např. dirigent Marek Štryncl.
Diskografie
B. Martinů: Symfonietta La Jola. O. Respighi: Botticelliovský triptych. Štátný komorný orchester Žilina (OPUS 1987);
W. A. Mozart: Koncertantní symfonie Es Dur, pro hoboj, klarinet, lesní roh a fagot. A. Dvořák: Symfonie č. 8 G Dur Anglická. Orchestr posluchačů konzervatoře v Teplicích (Bohemia music 1996);
J. Haydn: Koncert C Dur pro hoboj a orchestr, Štátný komorný orchester Žilina, Jürgen Dietze – hoboj (Prestige Classics DC D 5135);
J. N. Hummel: Koncert G dur pro mandolinu a orchestr, Štátný komorný orchester Žilina, Keith Hartus – mandolina (OPUS 2632–2131).
Literatura
Mojžíš, Vojtěch: Státní komorní orchestr Žilina (Hudební rozhledy 36, 1983).
Čižík, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri (Bratislava, 1986).
 
www.clavisagency.com/valta
 
Jitka Bařinková
Text

Datum poslední změny: 15.4.2009