Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Valter, Jan

Tisk


Charakteristika: Fagotista a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:5.5.1942
Text
Valter, Jan, fagotista a skladatel, narozen 5. 5. 1942, Tábor.
 
Studoval konzervatoř v Ostravě ve třídě Emila Drahozala (1959–65) a pražskou AMU ve třídě Karla Pivoňky (1965–71). Byl členem orchestru Státního divadla Ostrava (1964–65), Státního souboru písní a tanců (1966–67), v rámci vojenské prezenční služby působil u Posádkové hudby Tábor (1967–69). Byl prvním fagotistou Komorní filharmonie Pardubice (od roku 1969) a členem Nového dechového tria (1972–97), se kterým uvedl v premiéře komorní skladby pro dechové trio mnoha českých autorů – např. Jana Zdeňka Bartoše (1978, 1980), Karla Cóna (1983) nebo Jana Hanuše (1987), ze zahraničních potom dechové trio Henka Badingse (1985) nebo Henriho Tomasiho (1985). Od roku 1997 je členem Klasického dechového tria.
Sólistické koncertní činnosti se věnoval zejména v rámci abonentních koncertů Komorní filharmonie Pardubice. Repertoárově se zaměřoval na dílo Vivaldiho, Bacha, Zelenky, Stamice a Mozarta. Z Valterovy intenzivní spolupráce s Československým rozhlasem v Hradci Králové vzešlo čtyřicet nahrávek komorní hudby, včetně premiérové nahrávky sonatin pro fagot a klavír Stanislava Jelínka (1970), Otmara Kvěcha (1970) a Jindřicha Felda (1971) a také souborná rozhlasová nahrávka Mozartových divertiment pro dva klarinety a fagot, kterou vytvořil spolu s bratry Jiřím a Bohumilem Šléglovými.
Jako pedagog působí od roku 1978 na Konzervatoři v Pardubicích – jeho nejvýznamnějšími žáky byli Petr Macke, první fagotista a vedoucí skupiny v symfonickém orchestru v Hradci Králové, a Lukáš Černý, který působí jako sbormistr a dirigent v USA.
Valterovým celoživotním zájmem byla hudební kompozice v oblasti pedagogicko-instruktivní (Fagotové etudy pro začátečníky, Čtyři technické studie pro fagot pro pokročilé a jiné) a komorní (Trio pro hoboj, klarinet a fagot, Svita pro klavír), věnoval se také skládání scénické hudby.
 
Tereza Richtrová
Datum poslední změny: 2.7.2008