Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Vanša, Vlastimil

Tisk


Charakteristika: Pedagog a skladatel

Datum narození/zahájení aktivity:22.7.1925
Text
Dílo

Vanša, Vlastimil, skladatel a pedagog, narozen 22. 7. 1925, Moravské Budějovice, zemřel 16. 4. 2004.
 
Po studiu na brněnské konzervatoři (obor housle, 1944–48), složil Státní zkoušku učitelské způsobilosti. V roce 1947 Vlastimil Vanša nastoupil na místo učitele v hudební škole. Byl zapsán do dvouletého kurzu soudobé hudby na JAMU. Po jeho vystudování byl přijat roku 1972 k řádnému studiu v oboru skladba se specializací na hudební teorii u Ctirada Kohoutka, opět na JAMU (absolvoval v roce 1977). 
Od roku 1947 byl zaměstnán jako učitel na různých hudebních školách. V roce 1963 byl jmenován do funkce ředitele Lidové umělecké školy Antonínská (nyní Základní umělecká škola Smetanova) v Brně. Roku 1975 nastoupil na odbor školství Jihomoravského krajského národního výboru v Brně ve funkci krajského školního inspektora pro lidové školy umění a konzervatoře. Roku 1986 nastoupil jako externí pedagog pro výuku hudebně teoretických předmětů na konzervatoř v Brně. V září 1991 založil Soukromou uměleckou školu v Brně, kde působí dodnes jako ředitel. Přednášel na tehdejším krajském pedagogickém ústavu v Brně, sloužícím pro další vzdělávání učitelů. 
Jako skladatel začal již v 11 letech. Později jeho začátečnické pokusy revidoval na konzervatoři Václav Kaprál (op.1, op.2). Některé jeho skladby byly oceněny Českým hudebním fondem. Kompozice Vlastimila Vanši jsou k dispozici v rukopise v knihovně JAMU.
Dílo
I. Dílo literární
 
Vybrané kapitoly z hudební didaktiky (JAMU, Brno 1977);
Učebně-výchovná práce na LŠU (Estetická výchova, duben 1974, č.8, s. 205);
K experimentu v soudobé hudební tvorbě. (Opus musicum VII, 1975, č.7);
K problémům graficko notačního záznamu v soudobé hudbě (Opus musicum XI., 1979).
 

II. Dílo hudební (výběr)
 
Instruktivní skladby pro klavír, op. 8, 1971;
Concertino e moll pro housle a klavír, op. 15, 1972;
Psáno do památníku na slova J. Vrchlického pro vyšší ženský hlas a klavír, op. 18, 1972;
Pohádka o jezinkách. Dětský balet o 2 obrazech, op. 24, 1973;
Květuška. Balet o 5 obrazech na text F. Hrubína, libreto A. Zavřelová, op. 25, 1974;
Koncertino B dur pro pozoun (lesní roh) a klavír, op. 33, 1974;
Tercet I. pro dvoje housle a violu, op. 37, 1974;
Tercet II. pro dvoje housle a violu, op. 38, 1974;
Reminiscence 1945. Sonáta pro B-klarinet a klavír, op. 52, 1975;
Metafory pro dechové nástroje (hoboj, klarinet, fagot), op. 54, 1980;
Fantasie molto triste pro housle a klavír, op. 67, 1980;
V zamyšlení pro klavír, op. 68, 2003;
Koncert pro housle a klavír, op. 70, 2003.
 
Antonín Libicher
Datum poslední změny: 13.11.2009