Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Verner, Pavel

Tisk


Charakteristika: Hobojista

Datum narození/zahájení aktivity:9.2.1934
Text

Verner, Pavel, hobojista, narozen 9. 2. 1934, Praha.
 
Pochází z hudebnické rodiny. Po studiu na Arcibiskupském gymnáziu v Praze absolvoval (1950–55) Státní konzervatoř hudby v Praze obor hoboj u Adolfa Kubáta a bral soukromé hodiny u Františka Hantáka. V letech 1956–58 působil jako sólohobojista ve Filharmonii Zlín a současně jako pedagog hobojové třídy Konzervatoře Kroměříž. Jako sólohobojista a také jako vedoucí skupiny hobojů byl poté členem Symfonického orchestru Československého rozhlasu (1958–62) a Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK (1962–99), jehož je, mimo jiné, od roku 1962 až dodnes, kronikářem. Důležitá je také jeho pedagogická činnost coby profesora hobojové třídy na pražské konzervatoři (1972–86), kde vychoval mnoho interpretů, mimo jiné Jiřího Zelku, Radima Kocinu či Jana Čambála. Jako pedagog je vyhledáván i zahraničními studenty, mimo jiné Shinsaku Tokuda (Japonsko) či Heather Ann Smith (USA).
 
Mimo působení ve jmenovaných institucích je Verner uznáván také jako sólový i komorní hráč a je zván do porot mezinárodních soutěží (Bayreuth 1999, Concertino Praga 2001). K důležitým momentům Vernerovy kariéry patří provedení Telemannových Sonát  pro hoboj a cembalo na Pražském jaru 1973, provedení Bachova Dvojkoncertu pro hoboj, housle a orchestrJosefem Sukem a Pražským komorním orchestrem v Rudolfinu (1962), provedení Mozartova Kvartetu (KV 370) s koncertními mistry České filharmonie v Rudolfinu a provedení Bachova Koncertu pro hoboj s doprovodem Les Solistes Europeens v Luxemburgu (1998). Jako interpret premiéroval díla řady českých skladatelů, mimo jiné Jana Hanuše, Miloše Vacka, Zdeňka Lukáše, Oldřicha Flosmana a jiných. Působí také v několika komorních souborech. Od roku 1969 v Ars rediviva, v Musica da camera Praga a ve Verner collegium, které je rodinným souborem (účinkuje zde se svými syny Petrem, Michalem a se svým synovcem Pavlem Vernerem ml.). Se všemi těmito soubory odehrál velké množství koncertů a nahrál mnoho skladeb různých slohových období. Vernerova interpretační činnost byla odměněna četnými oceněními koncertů či nahrávek, z nejdůležitějších jmenujme titul laureáta Pražského jara (1959) a čestné uznání za vynikající uměleckou činnost v FOK (1975).
Diskografie
Bach, Johan Sebastian: Adagio h moll;
Bach, Johan Sebastian: Koncert d moll pro hoboj housle a orchestr;
Rechja, Antonín – Hobojové a fagotové kvintety, Vlachovo kvarteto;
Stamic, Jan Václav: Koncerty pro hoboj, Český komorní orchestr;
Stamitz, Karl: Hobojové kvartety, Vlachovo kvarteto;
Telemann, G. F.: Šest koncertů, Sukův komorní orchestr (Supraphon, 1990);
Telemann, G. F.: Sonáty sólové a triové, Verner Collegium.
Literatura
I. Lexika
Kdo je Kdo. Osobnosti české současnosti (Praha 2002)
 
II. Ostatní
TV-dokumenty:  Rod Vernerů (1998), Pavel Verner – Hobojista (1999), režie Jan Mudra.
Kritiky koncertů v Hudebních rozhledech.
 
Tomáš Kudrna
Text

Datum poslední změny: 17.7.2008