Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Víšek, Tomáš

Tisk


Charakteristika: Klavírista a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:30.5.1957
Text

Víšek, Tomáš, klavírista a pedagog, narozen 30. 5. 1957, Praha.
 
Hru na klavír studoval na LŠU v Praze 6 u Pavla Svobody (1965–68), poté soukromě (1968–69) a v přípravném oddělení pražské konzervatoře u Valentiny Kameníkové. U téže profesorky a Zdeňka Kožiny pokračoval na pražské konzervatoři (1972–76). Na AMU byl žákem Josefa Páleníčka a Zdeňka Jílka (1976–84). 1984–87 působil pedagogicky na konzervatoři v Teplicích. V letech 1987–89 byl stipendistou Českého hudebního fondu. Mezi léty 1990–93 byl interním aspirantem na AMU u Zdeňka Jílka (aspirantská práce Česká klavírní etuda). Vystupoval na mnoha koncertech a festivalech v České republice (Pražské jaro, Janáčkův máj, Sukovy Sedlčany, Mladé pódium, Beethovenovy dny v Karlových Varech, Struny podzimu, Musica Iudaica atd.) i v zahraničí (téměř po celé Evropě, Egypt, Rusko, Japonsko). Pro rozhlas nahrál mnoho skladeb českých autorů (Jan Ladislav Dusík, Karel Bendl, Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Zdeněk Fibich, Jaroslav Ježek, Miroslav Kubička a další). Jeho repertoár zahrnuje vedle slavných a osvědčených čísel také skladby dosud opomíjených či zřídka uváděných meziválečných skladatelů, zejména židovského původu (Erich Wolfgang Korngold, Erwin Schulhoff, Viktor Ullmann, Alois Hába a jiní). Získal první cenu v soutěži Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem (1969 a 1970), druhou cenu v soutěži Bedřicha Smetany v Hradci Králové (1971), na soutěži F. Chopina v Mariánských Lázních získal první cenu (1973) a druhou cenu (1974, 1979) dále zvláštní cenu Janiny Nawrocké na Mezinárodní soutěži Fryderyka Chopina ve Varšavě (1975) a druhou cenu a cenu kritiky na Mezinárodní soutěži Bedřicha Smetany v Hradci Králové (1978). Je držitelem druhé ceny z Vídeňské mezinárodní hudební soutěže (1992), druhé ceny a Bach-Award z mezinárodní IBLA Piano Competition v Raguse (Itálie) (1994). Vedl pravidelně interpretační dílnu v rámci festivalu Dvořákův Turnov a Sychrov. V současnosti je odborným asistentem na katedře klavírní spolupráce na Hudební fakultě AMU (od roku 1995) a pedagogem klavírní hry na konzervatoři v Kroměříži (od roku 2002).
Diskografie
Vojtěch Saudek: Koncert pro klavír a orchestr „Na paměť Gideona Kleina“ (Panton 1990);
Ervín Schulhoff: Jazz Inspired Piano Works (Supraphon 1993);
Ervín Schulhoff: Sonatas and Suites for Piano (Supraphon 1996);
Alois Hába: Piano works (Supraphon 1997);
Ervín Schulhoff: Esquisses de Jazz; Klavierstücke; Studien; Ostinato; Musik für Klavier; Elf Inventionen (Supraphon 1998);
Josef Suk: Josef Suk’s Piano (Arco Diva 2000);
Jaroslav Ježek; Václav Kaprál; Vítězslava Kaprálová; Jaroslav Křička; Bohuslav Martinů; Vítězslav Novák; Otakar Šín: Srdce na Vysočině (Tomáš Víšek 2000);
Karel Bendl; Antonín Dvořák; Zdeněk Fibich; Vítězslav Novák; Josef Suk: Rozezni mne láskou (Tomáš Víšek 2000);
Antonín Dvořák: Pro (mladé) klavíristy (Rosa 2005);
Jaroslav Ježek: Bugatti Step (Studio Matouš 2006).
Literatura
Ruml, Ivan: Klavírní recitál Tomáše Víška (Hudební rozhledy 43, 1990, č. 10, s. 455).
Zapletal, Petar: Tomáš Víšek a Korngold na Musica Iudaica (Hudební rozhledy 50, 1997, č. 12, s. 7–8).
Srdcová sedma – Tomáš Víšek (Harmonie 8, 2000, č. 1, s. 29).
Němec, Věroslav: Josef Suk’s Piano (Harmonie 8, 2000, č. 11, s. 49–50).
Pachovský, Zdeněk: Josef Suk’s Piano (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 2, s. 46).
Pokora, Miloš: PKO a Tomáš Víšek (Hudební rozhledy 54, 2001, č. 6, s. 8).
Němec, Věroslav: Rozezni mne láskou (Harmonie 9, 2001, č. 7, s. 48).
Kohoutová, Kateřina: Srdce na Vysočině (Harmonie 10, 2002, č. 1, s. 55).
Pachovský, Zdeněk: Rozezni mne láskou (Hudební rozhledy 55, 2002, č. 2, s. 47–48).
Hradecká, Dita: Tomáš Víšek objevuje Ježka (Lidové noviny 19, 13. 7. 2006, č. 161, s. 17).
Hnátová, Kateřina: Jaroslav Ježek: Bugatti Step. Vzkříšení génia modrého pokoje (Opus musicum 38, 2006, č. 5, s. 42–45).

www.musica.cz/visek
 
Jan Hanák
Datum poslední změny: 6.6.2007