Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Wutzelhofer, Bernard Johann

Tisk

(Wuzelhofer; Wuzlhofer; Wutzlhofer)

Charakteristika: Houslař

Datum narození/zahájení aktivity:20.8.1789
Datum úmrtí/ukončení aktivity:15.11.1861
Text
Literatura

Wutzelhofer, Bernard Johann (psán též Wuzelhofer; Wuzlhofer; Wutzlhofer), houslař, narozen 20. 8. 1789, Brno, zemřel 15. 11. 1861, tamtéž.
 
Syn brněnského houslaře Sebastiana Wutzelhofera, kmotřenec Viktorie Hentschlové, dcery brněnského houslaře Joihanna Adama Christiana Madriana a vdovy po brněnském houslaři Johannu Josephu Hentschlovi. V letech 1799–1805 se vyučil u svého otce v Brně. 1805–07 pracoval jako tovaryš u brněnského houslaře Ignaze Andrease Wilda. V roce 1807 převzal po otcově smrti jeho dílnu na nynější Mečové ulici č. 8 (Hinter Razhhausgasse). 16. 5. 1809 získal v Brně měšťanské právo. V letech 1812–22 vyráběl nástroje podle modelu Ignaze Andrease Wilda. V roce 1814 otevřel ve svém domě na Mečové ulici hospodu-pivnici "Zum Geigenmacher". V letech 1822–23 vyrobil třináct houslí podle Chanotova vynálezu. 1832–35 pracoval u něho jako tovaryš Heinrich Arlow z Brna. V letech 1832–41 vyráběl housle podle modelu Strad.-allongé a v letech 1841–61 podle modelu stradivárek Heinricha Wilhelma Ernsta. Bernard Wutzelhofer je dodnes považován za nejlepšího brněnského houslaře.
Literatura
Mařák, Jan: Housle (Praha 1923, s. 19–22).
Jalovec, Karel: Čeští houslaři (Praha 1959, s. 119).
Kurfürst, Pavel: Brünner Geigenbauer I. Bernard Johann Wutzelhofer (1789–1861). (Časopis Moravského muzea, vědy společenské, 62, 1977, s. 227–23).
Kurfürst, Pavel: Brněnští hudební nástrojaři 14.–19. století (Brünner Instrumentenbauer des 14.–19. Jahrhunderts (Brno 1980, s. 123).
Kurfürst, Pavel: Existovala brněnská houslařská škola? (Hudební nástroje, 18, 1981, č. 1, s. 17–19, č. 2, s. 60–61, č. 3, s. 103–104, č. 4, s. 141–143).
Pilař, Vladimír – Šrámek, František: Umění houslařů (Praha 1986, s. 181).
Kurfürst, Pavel: Organologie, propedeutika, exemplifikace (Hradec Králové 1998, s. 310–326).
Kurfürst, Pavel: Hudební nástroje (Praha 2002, s. 588, 613, 615, 828, 841, 847, 848, 849, 852, 893, 956).
 
Pavel Kurfürst
Datum poslední změny: 1.12.2003