Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Čížek, Bohuslav

Tisk


Charakteristika: Muzikolog a organolog

Datum narození/zahájení aktivity:29.10.1940
Text
Dílo

Čížek, Bohuslav, muzikolog a organolog, narozen 29. 10. 1940, Mladá Boleslav.
 
Hudební vzdělání získával na pražské konzervatoři (1959–65) studiem oborů tuba a dirigování. Na této škole poté v letech 1967 až 1978 působil jako pedagog. Vedl konzervatoř v Teplicích (1978–85) a současně do roku 1983 externě studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1985 se stal ředitelem Muzea české hudby Národního muzea v Praze, od roku 1990–2006 byl vedoucím oddělení hudebních nástrojů a kurátorem nástrojových sbírek v Českém muzeu hudby Národního muzea v Praze. Je členem ČSHV a CIMCIM.


Dílo

Tuba a její předchůdci v orchestru (Hudební nástroje 4, 1967, č. 2, s. 45–52);
Nástrojové sbírky pražské konzervatoře. Studie a katalog (Diplomová práce na FF UK Praha, 2 svazky, 1983), tiskem vybrané části Hudební nástroje roč. 18, 1981, č. 1, s. 8–12, č. 2, s. 56–60, č. 4, s. 136–140, č. 6, s. 209–215, roč. 19, 1982, č. 2, s. 47–50, č. 3, s. 88–91;
České hudební výstavnictví a muzejnictví 1891–1991 (Hudební nástroje 28, č. 3, 1991, s. 167–169);
Sto let českého hudebního výstavnictví a muzejnictví (Muzejní a vlastivědná práce 30, č. 1/92, s. 4–7);
V. F. Červený a jeho hudební nástroje v pražském Národním muzeu, (dtto německy) (Hudební nástroje 29, č. 3, 1992, s. 138–141);
Soupis klávesových chordofonů v NM v Praze(1992, 15 s., 2. vydání 2006, 21 s.);
Václav František Červený und seine Musikinstrumente in Prager Nationalmuseum (Das Musikinstrument, 41. Jahrgang, Heft 11, November 1992, s. 73–78);
Lobkovická sbírka hudebních nástrojů z Roudnice na Labem a její umístění v Národním muzeu v Praze (Hudební nástroje 25, č. 1, 93, s. 27–32);
Klavichordy v českých zemích. Studie a katalog (Kandidátská disertační práce na  FF UK v Praze, 1994), tiskem zkrácená studie a soupis nástrojů (Sborník Národního muzea, řada A - Historie, sv. XLVIII, 1994, č. 1–2, 36+9 stran);
Clavichords in the Czech lands (sborník De clavicordio II, Musica Antica a Magnano, red. B. Brauchli, 1995, s. 33–42);
Kunzové z Kačerova. Příspěvek k dějinám českého hudebního nástrojařství (Časopis Národního muzea, řada A - historie, roč. CLXVI, 1997, č. 3–4, s. 118–122);
300 let s klavírem, studie a katalog výstavy v národním muzeu (NM-MČH, Praha, 1999, 57 stran (též anglicky a německy);
Saitenklaviere in Böhmen und Mähren (sborník ze sympozia Das österreichische Cembalo ve Vídni 1997, red. A. Huber, KHM Wien, Hans Schneider, Tutzing, 2001, s. 343–353);
O výrobcích klavírů staré doby (Hudební nástroje č. 1/99, s. 35/38, č. 2/99 s. 91–94);
Soupis Aerofonů I (hranové a plátkové nástroje) v NM, 2002, 74 s;
Hudební nástroje evropské hudební kultury (Aventinum Praha, 2002, 256 s., 350 barevných fotografií + CD, revidovaný dotisk 2004).

Historické klavíry v Čechách a na Moravě (Togga, Praha, 2010, 184 s., 73 celkových barevných fotografií + 66 detailů).

Historické klavíry v Čechách a na Moravě II (Togga, Praha, 2015, 180 stran, 75 celkových barevných fotografií + 80 detailů).


 
Daniel Zásměta

Datum poslední změny: 14.3.2016