Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Bajgar, Jindřich

Tisk


Charakteristika: Muzikolog

Datum narození/zahájení aktivity:2.5.1955
Text
Dílo

Bajgar, Jindřich, muzikolog, narozen 2. 5. 1955, Krnov.

Studoval hru na klavír na pražské konzervatoři u Valentiny Kameníkové (1970–76) a hudební vědu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1976–81), kde mu byl v roce 1986 udělen titul PhDr. V Praze byl zaměstnán jako programově provozní pracovník v Československé televizi, dále jako odborný referent v Divadelním ústavu, odborný kurátor v Českého muzea hudby (1991–95), redaktor v Hudebním informačním středisku (1995–96) a dokumentátor v Českém muzeu hudby Národního muzea v Praze (2001–03). Jako muzeolog a programový pracovník působil rovněž v Moravském zemském muzeu v Brně.
V letech 1995–96 publikoval v časopisu Czech music. Je tvůrcem studií Česká klavírní literatura po roce 1945 (1987) a Česká tvorba pro smyčcová kvarteta po roce 1945 (1989) – vydaných Divadelním ústavem v Praze. V letním semestru roku 1995 působil jako lektor klavírní hry na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
Dílo
Česká klavírní literatura po roce 1945 (Divadelní ústav, Praha 1987);
Česká tvorba pro smyčcová kvarteta po roce 1945 (Divadelní ústav, Praha 1989).

Jakub V. Vlček
Datum poslední změny: 7.3.2006