Český hudební slovník osob a institucí

Centrum hudební lexikografie

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Vedoucí redaktor: Petr Macek
Redakční kruh: Petr Kalina, Karel Steinmetz, Šárka Zahrádková

A B C Č D Ď E
F G H Ch I J K
L M N Ň O P Q
R Ř S Š T Ť U
V W X Y Z Ž  
 

Přihlášení

CENTRUM HUDEBNÍ LEXIKOGRAFIE

Ústav hudební vědy
Filozofická fakulta
Masarykova univerzita
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Tel: +420 5 49494623
Fax: +420 5 49497478
Email: slovnik@phil.muni.cz

Dýnka, Karel

Tisk


Charakteristika: Varhaník, sbormistr a pedagog

Datum narození/zahájení aktivity:14.4.1929
Text
Literatura

Karel, Dýnka, varhaník, sbormistr a pedagog, narozen 14. 4. 1929, Částkov.
 
Absolvoval reálné gymnázium v Holešově (maturita 1949) a konzervatoř v Brně, kde studoval hru na varhany u Josefa Pukla (absolutorium 1971). V letech 1955–58 působil jako ředitel kůru a varhaník ve velkém Ořechově a v letech 1958–73 zastával stejné funkce v Uherském Hradišti.
V Uherském Hradišti vyučoval v LŠU hru na akordeon a klavír, hudební nauku a sborový zpěv (1965–89), od roku 1989 až 1998 pouze sborový zpěv. V roce 1978 založil v Uherském hradišti dětský sbor, kde působil jako sbormistr a umělecký vedoucí až do roku 1998. Pod Dýnkovým vedením těleso získalo II. cenu na festivalu Adventní a vánoční písně s cenou Petra Ebena (1998).
V letech 1983–85 byl zástupcem sbormistra SPS Svatopluk Oldřicha Halmy a od roku 1985 až 2001 uměleckým vedoucím a sbormistrem.
Za celoživotní pedagogickou a uměleckou činnost získal Karel Dýnka v roce 1997 cenu města Uherského Hradiště.

Literatura
Uhrová, Kristýna: Sbormistrovské aktivity Karla Dýnky na Uherskohradištsku (Olomouc 2005).
 
Simona Sedláčková
Datum poslední změny: 25.1.2005